Avaliku sektori teadus- ja arendustegevuseks on riigi poolt ette nähtud 1% SKP-st. Sellel vaatamata ei ole akadeemilistele töötajatele osaks saanud töökaha- ja palgakindlust. Tagasisidele allakirjutanud ametiühingud on seisukohal, et ülikoolides valitseva ebastabiilsuse kaotamiseks on tarvis suunata osa teadusrahastusest otse teadlaste põhipalgaks.… Loe veel


Akadeemilised ametiühingud on seisukohal, et direktiivi nõuded võimaldavad edendada muuhulgas akadeemilise sektori palgakujundust eesmärgiga saavutada akadeemias, kooskõlas direktiivi eesmärkidega, inimväärsed elu- ja töötingimused. Akadeemilise töötaja endiselt suurim mure on töökoha ja palga ebastabiilsus. Akadeemilised ametiühingud küsivad jätkuvalt akadeemilisele töötajale stabiilset põhipalka.… Loe veel