Foto: Siim Lõvi /ERR

Avaliku sektori teadus- ja arendustegevuseks on riigi poolt ette nähtud 1% SKP-st. Sellel vaatamata ei ole akadeemilistele töötajatele osaks saanud töökaha- ja palgakindlust.

Tagasisidele allakirjutanud ametiühingud on seisukohal, et ülikoolides valitseva ebastabiilsuse kaotamiseks on tarvis suunata osa teadusrahastusest otse teadlaste põhipalgaks. Ülikoolide teadustöö- ja õpetamisvõime säilitamise eesmärgil tuleks hakata akadeemiliste töötajate arvu järgi, lähtudes ülikoolide astmepalkadest, arvutama ülikoolidele põhipalkadeks tarvis minevat raha.

Atesteeritud doktorikraadiga akadeemilistel töötajatel peab olema projektidest sõltumatu
põhipalk.

Akadeemiliste ametiühingute tagasiside teadus- ja arendustegevuse ning innovatsiooni korralduse seadusele leiad siit.