Illustratsioon: vccpa.org

 

Ametiühingu liikmeskond

 • Tartu Ülikooli Ametiühingu liikmeteks võib olla Tartu Ülikooli iga õppejõud, teadur, teenistuja, magistrant ja doktorant.
 • TÜ Ametiühingu liikmed võivad pärast pensionile jäämist ja Tartu Ülikooliga töölepingu lõpetamist kuuluda Tartu Ülikooli Ametiühingusse seeniorliikmetena.
 • Tartu Ülikoolis töötuks jäänud isikud võivad jääda ametiühingu liikmeks edasi kuni uuele töökohale asumiseni.
 • Ametiühingu liikmed, kelle tööleping Tartu Ülikooliga on lõppenud, loetakse üldjuhul ametiühingust lahkunuks. Liikmelisuse säilitamiseks on vaja esitada ametiühingu juhatusele vastav avaldus.

 

TÜ Ametiühingu liikmel on õigus:

 • Saada ametiühingult õigusabi küsimustes, mis on seotud töösuhete, ajutise- või alalise töövõimetuse, täiendkoolituse või kvalifikatsiooni tõstmise, sotsiaalsete tagatiste, pensionile või töötuks jäämisega;
 • Võtta osa ametiühingu tegevusest ja tema poolt korraldatavatest üritustest (sh koolitustest);
 • Saada informatsiooni ametiühingu tööst, vastuvõetud otsustest, tegevuskavast;
 • Võtta sõnaõigusega osa ametiühingu juhatuse tööst (sh külastada juhatuse koosolekuid);
 • Valida ja olla valitud ametiühingu tööorganitesse;
 • Esitada ametiühingu mistahes organile arvamusi ja ettepanekuid ja pärida neilt aru;
 • Avaldada ametiühingu väljaannetes oma seisukohti;

 

TÜ Ametiühingu liikmel on kohustus:

 • Tasuda liikmemaksu igakuiselt 1% brutokuupalgast.
 • Seeniorliikmed maksavad 1% miinimumkuupalgast aastas (hetkel 5 euri aastas)
 • Magistrandid ja doktorandid maksavad 15 euri aastas

 

Liikme väljaastumine ja väljaarvamine

 • TÜ Ametiühingust välja astumiseks on vaja esitada ametiühingu juhatusele vastav avaldus.
 • TÜ Ametiühingu juhatus võib liikme välja arvata TÜAÜ põhikirja § 10 loetletud kohustuste rikkumisel.
 • Isik, kelle tööleping ülikooliga lõpetati tema süülise käitumise tõttu, kaotab oma liikmelisuse automaatselt.

 

Vaata ka TÜAÜ põhikirja siit.