Allikas: https://petitsioon.ee/tartu-avalik-poordumine-tselluloositehase-asjus

18. jaanuaril 2018 anti Tartu linnapeale ja volikogule üle avalik pöördmine, koos kogunenud allkirjadega (ligi 1500 allkirja), mis juhtis tähelepanu tselluloositehase rajamisega kaasnevatele küsitavustele. Pöördumise algatusrühma (tähestikulises järjestuses: Peeter Hõrak, Tiia Kõnnussaar, Asko Lõhmus, Ülo Mander, Raul Rosenvald, Virve Sõber, Kristjan Zobel, Asko Tamme, Marju Unt) kuuluvad teiste hulgas mitmed nimekad Tartu Ülikooli teadlased. Selgelt eitav seiskoht on professor Ülo Mander’il, kes juhib Teaduste Akadeemia juures tehase rajamise aspektide analüüsimiseks moodustatud komisjoni. Kuna paljud inimesed, kes volikogu koosoleku ajaks allkirja anda ei jõudnud, on algatusrühma poole pöördutud sooviga jätkuvalt oma meelsust avaldada, on sama dokument ja allkirjastamise võimalus nüüd üleval petitsioon.ee lehel. Allkirja saab anda kuni 06.03 2018; Tartu linnavolikogu erakorraline istung tselluloositehase teemadel toimub 7. märtsil.

On teada, et Teaduste Akadeemia töögrupid tegelevad suurtehasele alternatiivide otsimisega, milleks oleks mitu väiksemat ja kaasaegsema tehnoloogiaga ettevõtet eri maakondades. Algatusrühma eesmärk on juhtida tähelepanu, võita aega ja avaldada poliitikutele survet kogu protsessi korrektseks taasalustamiseks, nii et juba planeeringu esimeses etapis arutataks sisuliselt tehase erinevaid võimalikke asukohti ja siduvate otsuste tegemisel kaasataks kõiki asjast huvitatud pooli, sh Tartu linna.

Algatuse koduleht on: tartuapell.ee

Avaliku pöördumise allkirjastamiseks lehel petitsioon.ee leiad siit

Teemast põhjalikumalt huvitatutele

Avaliku pöördumise koos tekstis esinevate viidetega leiad  siit

Eesti Teaduste Akadeemia korraldatud (27. juunil 2017) seminari “Eesti puidukeemia perspektiivid” aruanne on leitav siit

Seminari “Eesti puidukeemia perspektiivid” videoülesvõte ja ettekannete slaidid on leitavad siit