Tartu Ülikool on koostanud rämpsposti teemalise juhendi. Eriti just petukirjade teema on vägagi aktuaalne, kuna nii üllatav, kui see ka pole, ja vaatamata teavitustööle, ikka ja jälle leidub neid, kes satuvad petukirja ohvriks, seda ka ülikoolis.… Loe veel


Sõna „teaduspõhine“ on juba aastaid loosungina erinevates suulistes ja kirjalikes sõnavõttudes ringi liikunud, ent vähe on tähelepanu sellele, mida teaduspõhisus tähendab, kuidas see tekib ja kes seda ellu peaks viima? Tartu ülikooli majandusteaduskonna teadlaste uuringust “Eesti doktorite karjääritee ja seda mõjutavad tegurid” tuleb välja, et doktorikraadi kaitsnutel on raskusi soovitud erialase töö leidmisega.… Loe veel


Mis kasu sõlmitud kollektiivleping sulle, kui TÜ töötajale, annab? Samuti, millist kasu annab kollektiivleping ülikoolile, ülikooli töötajaskonnale tervikuna, TÜAÜ-le kui institutsioonile ning TÜAÜ liikmetele individuaalselt?… Loe veel


„Minu aspirantuuri juhendaja ja professor Leo Võhandu on öelnud, et kui keegi leiab midagi täiesti uut, siis öeldakse, et see pole võimalik. Kui läheb viis või kümme aastat mööda, siis öeldakse huvitav mõte. Kui läheb veel viis või kümme aastat mööda, siis öeldakse, et täpselt nii ongi,” räägib müomeetri leiutaja, Tartu Ülikooli dotsent ja Tartu Ülikooli Ametiühingu liige Arved Vain.… Loe veel