Allikas: https://tartukuku.ee/

KUKU raadios on külas Ametiühingute Keskliidu organisatsioonisekretär Evelin Tomson, ettevõtja, eelmine tervise- ja tööminister Peep Peterson, Meliva Qvalitas AS Arstikeskuse peaarst dr Toomas Põld ning LevelLab OÜ tegevjuht ja töökiusu ennetamise ekspert, teaduste doktor Merle Raun. Räägitakse töötervishoiust ja vaimse tervise hoidmisest töökohal. Samuti sellest, kuhu liigub riik ja kuidas see tööandjaid ning töötajaid mõjutab. Saatejuht on Ingela Virkus.

Saates tuuakse välja, et töökiusamise risk on suurem teeninduses, avalikus sektoris, hariduses ja tervishoius ja see võib kaasa tuua kutsehaigestumise.

Alates selle aasta algusest on kutsehaiguste loetellu lisatud töökeskkonna psühhosotsiaalsetest ohuteguritest põhjustatud kutsehaigused (Kutsehaiguste loetelu). Töökeskkonna psühhosotsiaalsetest ohuteguritest põhjustatud kutsehaigused on:
1) posttraumaatiline stressihäire;
2) muud haigused, mida põhjustavad töökeskkonna psühhosotsiaalsed ohutegurid.