Anna allkiri riiklikku teaduse ja kõrghariduse rahastuse tõusu (vastavalt vähemalt 1% ja 1,5% SKP-st) seaduseks kirjutamist nõudvale rahvaalgatusele ja saada algatus edasi kaasamõtlejast sõbrale kindla sooviga, et ka tema algatuse allkirjastaks ja seejärel samamoodi üleskutse edastaks kaasamõtlejast sõbrale!

https://rahvaalgatus.ee/initiatives/7ad8d4b9-7566-416d-8dce-1b3a656e1b55

Eile, 31. märtsil esitas Tööandjate keskliit valitsusele ettepanekud kriisist väljumiseks. Tööandjate märgivad vajadust pikaajalise ja tervikliku plaani järele, et majandust, ettevõtluskeskkonna konkurentsivõimet ja tööhõivet toetada. Akadeemia töötajaid esindavad organisatsioonid näevad jätkusuutliku plaani vältimatu osana investeeringuid teadus- ja arendustegevusse ja kõrgharidusse. 

Soomes 1990.ndate aastate lalgul toimunud majanduskriisi põhja saavutamisele järgnenud taastumise aastatel investeeris riik igal aastal 10% jagu rohkem teadus- ja arendustegevusse. Tehnoloogia edendamisega paralleeleselt investeeriti kõrgharidusse. Seetõttu on Soome majandusime alguseks irooniliselt 90.ndate majanduslangus (loe lähemalt lehelt cordis.europa.eu).