Foto: Andres Tennus

Tartu Ülikooli Ametiühing tunnustab Tartu Ülikooli head tahet õpetada vaimselt võimekaid, kuid erivajadustega üliõpilasi, samuti edendada õpetamise kõrget taset Tartu Ülikoolis. Ametiühinguni jõudnud tagasiside kohaselt võiksid siiski mõningad tahud erivajadustega üliõpilaste õpetamise, üliõpilaste poolt ainetele antava tagasiside ning õppeassistentide kasutamisega õppetöös juures olla lahendatud paremini. TÜ juhtkonnale adresseeritud probleemidele osutava kirjaga saad tutvuda pöördudes TÜAÜ poole.