Foto: DELFI.ee

Tartu Ülikool ja Tartu Ülikooli Ametiühing peavad kollektiivlepingu läbirääkimisi. Kollektiivleping on oluline kõigi ülikooli töötajate jaoks, sest seadustest tulenevalt laieneb kollektiivleping kõigile töötajaile (sõtlumata ametiühingukuuluvusest), see tähendab, et Tartu Ülikooli Ametiühing esindab läbirääkimistel kõiki ülikooli töötajaid.

Esmakohtumine on juba toimunud – 19. märtsil. Esmakohtumisel veel midagi ei otsustatud, loodi lihtsalt esmane kontakt läbirääkimisdelegatsioonide vahel. Läbirääkimiste II kohtumine toimub 10. aprillil ja on otsustava tähtsusega. Kõne alla tulevad ametiühingu koostatud kollektiivlepingu mustandi esimesed kaks peatükki, sealhulgas peatükk “Suhted ülikooli ja ametiühingu vahel”, kus muuhulgas tehakse ettepanekud:

  • seadmaks sisse ametlikud alalised suhtluskanalid ülikooli ja ametiühingu vahel;
  • määramaks kindlaks kohustused üksteise ees ja;
  • sanktsioneerimaks, kuidas ametiühing on edaspidi kaasatud ülikooli otsustusprotsesside juures.

Ametiühingu ajakohase informeerituse ja suurema kaasatuse tagamine on väga oluline, võimaldades ametiühingul tõhusalt täita oma ülesannet anda ülikoolile töötajailt lähtuvat tagasisidet ja seista töötajate heaolu eest, kui olukord seda nõuab.

Suurem omavaheline integreeritus võimaldab ka ülikooli ja ametiühingu ühist tegutsemist riigipoolse rahastamise suurendamise taotlemisel. Teadlase karjäärimudeli väljatöötamise küsimus, teadlase elu praegune suur ebakindlus ja õppejõudude palkade konkurentsivõimetus erasektoriga võrreldes on teemad, millega ülikoolid on ühiselt rinda pistnud juba pikka aega. Meiditsiinisektori (arstid ja õed) näite varal võib aga tõdeda, et asjad hakkavad liikuma ja riik on sunnitud midagi olulist ette võtma alles siis, kui tööandjad ja ametiühingud on asunud koos tegutsema.