Möödunud aastases võitluses teaduse rahastamise ja Eesti teaduse ellujäämise nimel on ametiühingud, Eesti Teaduskoda ja Eesti Noorte Teaduste Akadeemia oma pingutused koondanud. Esmaspäeval 16. septembril toimunud edasise lühi- ja pikaajalise tegevuse kokku leppimiseks kokkutulnud koosolekul osalesid esmakordselt ka tudengid (eesotsas Eesti Üliõpilaskondade Liiduga) ja õpetajad (Eesti Haridustöötajate Liit). Läbirääkimised käivad Arstide Liiduga, keda sammuti teaduse ja kõrghariduse kvaliteedi langus otseselt mõjutab, et moodustada laiu ühiskonnakihte koondav blokk teadmiste põhise Eesti kaitseks.

Teadusleppest pole kinni peetud, nüüd on löögi alla sattunud ka kõrghariduse rahastamine. Me ei soovi tasulise kõrghariduse taastamist, auditoorse õppetöö vähendamist ja lektorite palgata sundpuhkusele saatmist, nagu on ülikoolides kaalumisel! Tõsises ohus on Eesti teaduse tulevik ja meie rahva kvaliteetne haridus. On vaja reageerida!

Kui sulle läheb korda teadmiste põhine Eesti, siis ole kohal 19. sept kell 11.30 Eesti Panga hoone (Estonia pst 11) ees Tallinnas, kus toimub valitsuse väljasõiduistung, või haridusministeeriumi (Munga 18) ees Tartus, et öelda, sa ei ole sellise olukorraga rahul! Sind kutsuvad osalema Akadeemilised Ametiühingud (TÜ, EMÜ ja TLÜ ametiühingud), Eesti Teaduskoda ja Eesti Noorte Teaduste Akadeemia / Estonian Young Academy of Sciences.

Lisa end meeleavaldusel osalejaks Facebook’is ja jaga üritust: https://www.facebook.com/events/2403900149831236/

Foto: 2012 teadlaste meelaavaldus Kanadas. Teadlased korraldasid matusetalitluse parlamendi ees vastuseks kärbetele teadusrahastuses