KUTSE UURINGUSSE

„Adaptiivsed muutused skeletilihastes

kõrge intensiivsusega intervalltreeningu mõjul noortel ja vanemaealistel“

Kutsume mehi vanuses 57-74 a. osalema uuringus, mille eesmärgiks on välja selgitada skeletilihaste akuutse ja kroonilise adaptatsiooni ealised iseärasused kõrge intensiivsusega intervalltreeningu tingimustes. Uuringu tulemused on olulised selgitamaks välja kas ja kuidas antioksüdandid (C- ja E-vitamiinid) mõjutavad skeletilihaste metaboolset võimekust erinevates vanuseastemetes ning kas ja millisel määral võiksid erinevas vanuses inimesed saada kasu kõrge intensiivsusega intervalltreeningutest. Välistavaks kriteeriumiks on neeruhaigsed ja neuroloogilised, kardioloogilised, traumatoloogilised haigusseisundid. Kehalise treeninguga tegelemine ei ole välistavaks teguriks, välja arvates kõrge intensiivsusega intervalltreening või võistlussport.

Uuringu orienteeruvaks kestuseks on viis nädalat. Uuringu käigus määratakse uuritavate antropomeetrilised ja kehakoostise näitajad, hinnatakse küsimustikega tervise seisundi ja kehalise aktiivsuse taset ning määratakse kehalise koormustaluvus veloergomeetril. Uuringus tuleb sooritada üheksa kõrge intensiivsusega intervall-treeningut kolme nädalase perioodi vältel, nädal enne treeningut alustatakse antioksüdantide manustamisega. Enne ja pärast treeningut teostatakse vereproov, reielihaste jõu- ja kontraktiilsete omaduste määramine ning lihaskoe võtmine.

Protseduurid viivad läbi kogenud meditsiinitöötajad ja uurijad. Uuringus kasutavatel meetoditel ei ole negatiivset mõju lihase talitlusele ning antud protseduuridega ei kaasne ohtu Teie tervisele. Uuring viiakse läbi Tartu Ülikooli kinesioloogia ja biomehaanika laboris (Ujula 4, Tartu) ning kinantropomeetria ja treeningteaduste laboris (Jakobi 5, Tartu). Uuringu tulemusena saadud andmeid kasutatakse vaid teadustöö huvides. Osalejatele anonüümsus on tagatatud.

Huvilistel palume võtta kontakti uurijatega:

Tatjana Kums, PhD, tel. 7376292, e-post tatjana.kums@ut.ee