Foto: https://www.tallinn.ee/et/uudis/liitu-meie-kollektiiviga-ja-aita-kaasa-erivajadustega-laste-hariduse-edendamisele

Tartu Ülikooli Ametiühingu poole on pöördunud mitmed ülikooli töötajad seoses stressiga, mis lähtub erivajadustega õpilaste õpetamisest. TÜAÜ koondas mured kokku küsimusteks, mida ülikooli juhtkonnaga arutada, leidmaks töötajate muredele lahendus. Küsimused edastati TÜ juhtkonnale kirjalikult. Kirjas tõstatatud murede lahkamiseks kohtus TÜAÜ TÜ õppeprorektori Aune Valguga (kirja ja uudise õppeprorektoriga kohtumisest leiad siit), õppeprorektor Valk  lubas saata vastused ka kirjalikul kujul. Kirjalikud vastused on nüüdseks TÜAÜ-le laekunud ja nendega saab iga TÜ töötaja tutvuda ametiühingule sellesisulist soovi avaldades. TÜAÜ liikmetele on õppeprorektori vastused kättesaadavad TÜAÜ meililisti vahendusel.

Tutvu ka õppejõudude nõustamise alase infoga TÜ kodulehel.