Märt Läänemets tudengitele loengut pidamas veebruaris 2018
Foto: Kristjan Teedema

Orientalist, Ida mõtteloo uurija, aastaid Tartu ülikoolis (TÜ) teaduri ja vanemteaduri ning viimastel aastatel dotsendina töötanud Märt Läänemets (57) ei ole 1. märtsist enam alma mater’iga seotud, nagu on lugeda Eesti teadusinfosüsteemist. Meilitsi tehtud intervjuus tutvustab ta sellise olukorra tekkimist ja oma tegevusplaane.
Loe lähemalt lehelt tartu.postimees.ee (tasuline artikkel).

Anna allkiri riiklikku teaduse ja kõrghariduse rahastuse tõusu (vastavalt vähemalt 1% ja 1,5% SKP-st) seaduseks kirjutamist nõudvale rahvaalgatusele ja saada algatus edasi kaasamõtlejast sõbrale kindla sooviga, et ka tema algatuse allkirjastaks ja seejärel samamoodi üleskutse edastaks kaasamõtlejast sõbrale!