Viimatine teadusrahastuse ring arvudes on järgnev. Sotsiaalteaduste valdkonnas esitati iga rahuldatud taotluse kohta 9,4 taotlust ja humanitaarias 6,8. Loodus- ja tehnikavaldkondade puhul on see näitaja kolme kandis. Selline tekitab teadlases veel ühe stiimuli vaadata tööturul ringi, sest kui järgmises rahastusvoorus taotlust ei rahuldata, on tal võimalus leida tasuvat tööd näiteks väljaspool ülikooli. Loe TÜ ajakirja Universitas Tartuensis artiklit Kõrghariduse rahastamine kui vildakate stiimulitega süsteem.

Eelneva taustal, ERR Novaator vaatas üle Eesti teadlaste eelmise aasta jooksul silma paistnud teadustööd artiklis Aasta Eesti teaduses: rakendusteaduse võidukäik ja läbimurded alusteaduses. Lühikokkuvõttes võib öelda, et Eesti teadlased teevad väga palju teadust, mida saab rakendada inimeste tervise, tehnoloogia ja keskkonna hoidmiseks. Samuti nihutab nii mõnigi tänavune Eesti teadusest tulnud alusuuring arusaamu maailma toimimisest.