Usaldusisikute koolitus, mida korraldasid koos Eesti Ametiühingute Keskliit (EAKL) ja Tartu Ülikooli Ametiühing, oli intensiivne ja sisutihe. Kuigi koolitus oli maksimaalselt kokku surutud, oli sellest hoolimata probleemiks, et inimestel on raske oma töiste toimetuste kõrvalt poolt päeva vabaks võtta, eriti esmaspäeval. Ülikoolis on küll paindlik tööaeg, aga mitte alati ei saa seda paindlikkust ära kasutada ja mitte igal ametipostil.

Koolitusel osalesid ka sõbrad Maaülikoolist ja Tallinna Ülikoolist. On vaja, et ülikoolide ametiühingute koostöö hoogu koguks. Teaduse ja ülikoolide õppetöö alarahastamise teema on ühiskonnas teravalt päevakorda tõusnud ja ülikoolide ametiühinguil on ainult ühiselt võimalik oma seisukohad kuuldavaks teha.

Tartu Ülikoolis käivad hetkel kollektiivlepingu läbirääkimised. Usaldusisiku koolitus hõlmas peatükki ka kollektiivläbirääkimistest.

Eesmärk kollektiivläbirääkimistel olgu motiveeriv, saavutatav ja õiglane (refereering koos ülal- ja allolevate joonistega on pärit EAKL-i esimehe Peep Petersoni ettekandest). EAKL-il on kollektiivlepingute sõlmimisega pikaajalised kogemused ja näiteid nii edukatest (kõigile osapooltele kasu toonud) kollektiivlepingutest kui ka läbikukkunud üritustest.