Sügisel pöördus Tartu Ülikooli Ametiühing TÜ sihtasutuse poole ettepanekuga hakata välja andma stipendiumi. Nüüdseks on kõik vajalikud paberid vormistatud ja  4. aprillil sõlmis TÜ sihtasutus TÜ arstiteaduskonna doktorandi Elmira Gurbanovaga stipendiumi kasutamise lepingu. Lepingus on kirjas, et stipendiaat kasutab stipendiumi oma doktoritöö kirjutamise toetuseks ning viitab doktoritöös ka TÜ Ametiühingu toetusele. Elmira teadustöö teema on “Tuberkuloosi iseärasused madala ravikatkestamise, kuid kõrge ravimresistentsusega iseloomustuvates vanglatingimustes”. Doktoritöö juhendaja on professor Alan Altraja.

Tartu Ülikooli Ametiühing soovib toetada Tartu Ülikoolis õppivaid magistrante ja doktorante, kes kuuluvad ametiühingusse või kelle uurimisteema haakub ametiühingu tegemiste ja ideaalidega (sh on seotud sidususe suurendamisega ühiskonnas laiemalt). Stipendiumi suurus magistrandile on 250 eurot ja doktorandile 500 eurot. Stipendiumi määramine teenib samuti TÜAÜ laiemale publikule tutvustamise eesmärki.