Tartu Ülikooli Ametiühingu juhatuse koosolek toimub esmaspäeval, 19. märtsil kell 17.00 TÜ Ametiühingu kontoris.

Päevakord:

  • Eelmise juhatuse koosoleku protokolli kinnitamine (juhatuse liikmed);
  • Kollektiivlepingu läbirääkimiste ajakava (Alar Sepp, Stefan Groote);
  • Üldkoosoleku ettevalmistamine (juhatuse liikmed);
  • Kodulehe union.ee täiendamine (Alar Sepp);
  • Põhikirja täiendamine (juhatuse liikmed);
  • Muud küsimused: koostöö Haritlaste Ametiühinguga, EMÜ AÜ-ga, Tallinna Ülikooli AÜ-ga ja COHEHRE liikmesinstitutsioonidega (juhatuse liikmed).

Kõik ametiühingu liikmed on oodatud koosolekule!