Tartu Ülikooli Ametiühing võtab kolmapäeval, 5. juunil algusega kell 12.00 osa tunniajasest hoiatusstreigist Tartus Haridus- ja Teadusministeeriumi ees, mille eesmärk on nõuda palgatõusu ja akadeemiliste töötajate töökohakindlust, mille eelduseks on teadusleppe täitmine Eesti Vabariigi Valitsuse poolt, teadusrahastuse suurendamine vähemalt 1%-ni SKT-st.

Tartu Ülikooli Ametiühingu juhatuse esimehe Ruth Tammeoru sõnul on akadeemiliste töötajate pahameel Eesti Vabariigi Valitsuse sõnamurdlikkuse üle nii suur, et ametiühingutelt oodatakse tõsisemaid meetmeid. Rahapuudus on väga karmilt jõudnud teadlasteni.

Näiteks ütles üks murelik teadlane, et temal on praegu projekt, kuid tema abikaasal senine kohe lõpeb ja uut ei ole. Peres on kaks last ja neil on korterilaen, töötuks jääda pole seetõttu võimalik.

Tartu Ülikooli Ametiühing korraldas 23. mail teadusrahastuse teabepäeva. Arutelu muutus kohati teravaks, sest kehv teadusrahastus on puudutanud mitmeid töögruppe. Eesti Teadusagentuuri ning Haridus- ja Teadusministeeriumi esindajatel ei olnud kahjuks teadlaste küsimustele anda häid ja tuleviku osas kindlust sisendavaid vastuseid. Teabepäeva videosalvestust saab vaadata UTTV veebilehelt: uttv.ee.

Teadusrahastuse teabepäeval küsis ühe teadusgrupi juht “Kuidas, millega ma toidan oma gruppi?”

Rahapuudus on teravalt jõudnud teadlasteni, sellepärast nad tulevad tänavale, aktsioonidele. Kui teadlane peab mõtlema ainult rahast, sellest, kas tal on võimalik oma peret toita või mitte, ei ole tal samal ajal rahulikult teadustööd teha võimalik.

Projektide rahastusmäär on olnud väga väike, kohati vaid 10%. See tähendab, et 9 gruppi 10st on teinud tühja tööd, pingutanud, kuid saanud tulemuseks nulli. Üks noor teadlane on kirjutanud järjest 10 projekti analüüside tegemiseks ja saanud kõigile eitava vastuse. Analüüsid aga ei seisa lõputult, vaid lähevad aja jooksul halvaks. Siis osutub aga ka pingutus ja kulu proovide võtmiseks asjatuks.

Teadlaste välja õpetamine on suur kulu riigile. Ei ole õige, et töögrupid lastakse laiali minna, emigreeruda sinna, kus neist rohkem lugu peetakse.

Olukord on sarnane meditsiinivaldkonnas mõned aastad tagasi toimunule, kus arstid ja õed pidid esitama oma nõudmised formaalselt haiglate vastu, tegelikult aga riigieelarve eraldiste tõusuks.

Ruth Tammeoru sõnul ei innusta Tartu Ülikooli Ametiühing ühtegi ülikooli kaitsmiskomisjoni liiget tulema sel ajal hoiatusstreigile ja üliõpilased selle tõttu kannatama ei pea.

Hoiatusstreigi korraldamise otsuse tegi Eesti Kõrgkoolide, Teadus- ja Arendusasutuste Ametiliitude Ühenduse UNIVERSITAS-e juhatus 28. mail erakorralisel koosolekul.

Lisaks Tartu Ülikooli Ametiühingule võtavad hoiatusstreigist osa Eesti Maaülikooli Ametiühing, Tallinna Ülikooli Ametiühing, Tallinna Tehnikaülikooli Akadeemiline Ametiliit ja UNIVERSITAS.

Hoiatusstreigist on oodatud osa võtma Tartu Ülikooli töötajad ja kõik teadusmeelsed toetajad väljaspool ülikooli!

Lisainfo: Ruth Tammeorg, ruth.tammeorg@ut.ee, 517 0423