Tartu Ülikooli Ametiühingu juhatuse koosolek toimub neljapäeval, 22. veebruaril kell 15.00 TÜ Ametiühingu kontoris (Lutsu 14a). Osalema on oodatud kõik ametiühingu liikmed.

Päevakord:

25. jaanuari 2018 TÜ Ametiühingu juhatuse koosoleku protokolli kinnitamine (juhatuse liikmed);

Liikmeskonnast: uued ja lahkuvad liikmed (Kaidi Koort ja Alar Sepp);

Uus leping: TÜ Ametiühingu spetsialisti leping (Alar Sepp);

TÜ AÜ põhikirja muutmine (Tauri Tampuu ja Alar Sepp);

Kohtumised: EAKL-i juhatuse esimehega, TÜ rektori kohusetäitjaga rektori ideehommikul ja dekaanidega (Tauri Tampuu, Alar Sepp);

Pärnu puhkekoha edasiarendamine (Kaidi Koort ja Alar Sepp);

TÜ Ametiühingu 28.03.2018 üldkoosoleku ettevalmistamine (juhatuse üldine arutelu);

Kohal algatatud küsimused: kollektiivlepingu läbirääkimistest, teabepäeva „Palk ja pension” tulemused, Professoriliito kutse, Tampere 3 koostööprojekt (juhatuse üldine arutelu).