Tartu Ülikooli Ametiühingu juhatuse koosolek toimub neljapäeval, 25. jaanuaril kell 15.00 TÜ Ametiühingu kontoris (Lutsu 14a). Koosolekule on oodatud kõik ametiühingu liikmed.

 

 

Päevakord:

  • Eelmise juhatuse koosoleku protokolli ja esimehe korralduse kinnitamine (juhatuse liikmed);
  • Kollektiivlepingu läbirääkimiste ajakava (Alar Sepp, Tauri Tampuu);
  • 2018. aasta tegevuste plaan (Alar Sepp);
  • 2018. aasta eelarve projekt (Alar Sepp);
  • Üldkoosoleku päevakorra arutelu (juhatuse liikmed);
  • Kodulehe union.ee tutvustamine (Tauri Tampuu, Alar Sepp);
  • Muud küsimused: LETK/THK, TÜRK/R6S/küsitlus, uute usaldusisikute koolitus Tartus koostöös EMÜ AÜ-ga, AKADEEM/AYAK, Nordplus projekti jätkuprojekt, COHEHRE (juhatuse liikmed).