Tartu Ülikooli sotsiaal- ja haridusteaduskonna õppehoone (Lossi 36, Tartu). Foto: Andres Tennus/Tartu Ülikool

TÜ Ametiühingu esindajad osalesid 7. veebruaril 2023 J. J. Skytte instituudi üldkoosolekul ja kõnelesid ametiühingu saavutustest ja aktuaalsetest tegevustest nii Riigikogu kultuurikomisjonis kui läbirääkimistest Tartu Ülikooli juhtkonnaga. Samuti kutsus TÜAÜ uusi liikmeid ametiühingusse. Kohtumine oli inglise keelne ning  ametiühingu laiahaardelist tegevust tutvustasid TÜ kaasprofessorid ja TÜ Ametiühingu juhatuse liikmed Marko Kaasik ja Stefan Groote.

Sytte instituudi akadeemilistele töötajatele lähevad korda nii pikema puhkuse teema kui projektisõltuvuse vähendamise ja akadeemilise töötaja baassissetuleku küsimused. Nagu sõnastas Marko Kaasik: “Tarvis on liikuda konkurentsiühiskonnast koostööühiskonda.”

TÜAÜ tänab Skytte instituudi juhatajat Kristiina Tõnnissoni ja kogu instituudi töötajaskonda kutse ja sisuka kohtumise eest!

Kohtumisel osalesid Tartu Ülikooli Ametiühingu poolt juhatuse esimees Ruth Tammeorg ja juhatuse liikmed Marko Kaasik ning Stefan Groote.