Sel kevadel koostasid Eesti Üliõpilaskondade Liit, Akadeemiliste Ametiühingute Nõukogu ja Eesti Teaduskoda rahvaalgatuse kõrghariduse ja teadus-arendustegevuse rahastamise korrastamiseks. Rahvaalgatus tegi ettepaneku:

(1) määrata riikliku kõrghariduse ja teadus-arendustegevuse rahastuse määrad suhtena sisemajanduse kogutoodangusse vastavalt 1,5% ja 1%;
(2) lisada kolmepoolsete palgaläbirääkimiste kohustuse akadeemiliste töötajate, tööandjate ning Haridus- ja Teadusministeeriumi vahel.

Riigikokku saatmiseks vajalik lävend (1000 allkirja) ületati juba kahe esimese päeva jooksul.

Seoses eduka rahvaalgatusega korraldame (Eesti Üliõpilaskondade Liit, ülikoolide ametiühingud, Eesti Teaduskoda ja Eesti Ametiühingute Keskliit 14. septembril kell 13.00–14.00 Riigikogu esisel platsil avaliku koosoleku kõrghariduse ja teadus-arendustegevuse rahastuse olukorra teadvustamiseks. Ürituse raames anname rahvaalgatuse tseremoniaalselt üle Riigikogu esimees Henn Põlluaasale.

Avalikule koosolekule ootame teadlasi, õppejõude, (üli)õpilasi ja kaastoetajaid, et ühiselt seista kvaliteetse ja hästi rahastatud kõrghariduse ning teaduse eest. Tartust toob osalejad kohale ning viib tagasi spetsiaalne buss. Kui on soov saada bussitransporti Tartu-Tallinn-Tartu suunal, tuleb end hiljemalt 9. septembriks kirja panna Google Formsi kaudu.

Rahvaalgatuse ja sellega liitunud ühenduste kohta saab lugeda lisa rahvaalgatus.ee lehel.

Meelespea osalejatele:
🔹 Tegu on rahumeelse üritusega, mis kutsub üles koostööle.
🔹 Kohapeal palume hoida distantsi teistega ning võimalusel kanda maski.
🔹 Nakkushaiguse nähtude puhul tuleb jääda koju.

Ürituse korraldamisel osalevad:

Akadeemilised Ametiühingud, Eesti Üliõpilaskondade Liit, ametiühingud ja õpilasesindused ülikoolidest (Tartu Ülikool, Tallinna Tehnikaülikool, Tallinna Ülikool, Eesti Maaülikool, Tallinna Tehnikakõrgkool) ja Eesti Teaduskoda, Eesti Ametiühingute Keskliit.