Rakverest tuleb järjekordne näide sellest, et ametiühing seisab kõigi töötajate huvide eest, mitte ei esinda vaid oma liikmeid, nagu liiga sageli ekslikult arvatakse.

Üleeile, 16. aprill 2018 lõppes enam kui kaks kuud kestnud streik Rakvere lihakombinaadi tapamajas. Streigi tulemusena said paljud Rakvere lihakombinaadi töötajad palgatõusu. Tapamaja töötajatel jääb see umbes kaheksa protsendi juurde, teiste töötajate palgatõusus jäi protsendi või paari piiridesse.

Siinjuures peab meeles pidama, et mida väiksem on ametiühingu liikmeskond, seda keerulisem on saavutada häid kokkuleppeid. Lisaks ei ole ka aus teiste suhtes kasutada neid hüvesid, mille saavutamiseks puudub omalt poolt panus – sest ametiühingu poolt välja kaubeldud hüved laienevad ühtviisi kõigile töötajatele aga ametiühinguga liitumine on töötaja vabatahtlik otsus.