https://www.tallinn.ee/gal_pildid/249633.jpg

Ülikoolide ametiühingud ja Eesti Üliõpilaskondade liit saatsid eile 17. oktoobril Haridus- ja Teadusministrile Mailis Repsile ja Eesti Teadusagentuurile (ETAg) ühispöördumise seoses otsusega delegeerida Teadus- ja Arendusnõukogule (TAN) õigus otsustada ETAg-i uurimistoetuste rahastuse valdkondliku jaotuse üle, millega kaasneks rahastusotsuste jaanuari-veebruari lükkumine. Vastuseta on olulised küsimused:

  • miks kaalutakse ETAgi PUT ja IUT grantide kohta tehtud otsuste kinnitamise ajakava muutmist jooksvas voorus.
  • kas suudetaks seisata selle eest, et ETAgi otsused jõuaksid granditaotlejateni algselt plaanitud ajal.
  • kuidas kavandatavad uuendused, sh TAN rolli muutumine, mõjutavad teadlaseid, õppejõude ja Eesti teadust tervikuna
  • kuidas ja millal jõuaks teaduse baasrahastus sellise tasemeni, et teadlasele oleks tagatud baassissetulek ka siis, kui ta parajasti ETAgi teadusgranti ei täida.

Ühispöördumise tekst allpool:

Haridus- ja Teadusministrile Mailis Repsile                                                               

Eesti Teadusagentuurile

Otsus lükata edasi ETAg-i uurimistoetuste rahastusotsused tuleb väga ootamatult. Rahastuse taotlejad olid arvestanud, et lõplikud rahastusotsused tehakse detsembris. See tähendaks omakorda et granti saajatel avaneks võimalus alustada oma uurimisprojekte ootuspärasel ajal, alates jaanuarist. Edasilükkamine toob aga õigustamatult kaasa mitmekuulise viivituse ja lööb paigast edukate taotlejate ajagraafiku.

HTM-i otsus uurimistoetuste rahastamist muuta on tehtud kiirustades ega võta arvesse negatiivseid tagajärgesid teadlaste ning teadusvaldkondade jaoks. Teadus- ja Arendusnõukogule valdkondliku jaotuse otsustamise delegeerimine ohustab humanitaar- ja sotsiaalteaduste valdkondlikku rahastust, sest TAN-i liikmeskonna moodustavad valdavalt täppisteadlased ning ettevõtjad. Arvestades täppisteaduste senist valdkondlikku prioriteetsust rahastamisel on oluline tagada humanitaar- ja sotsiaalteaduste jätkusuutlik ning õiglane rahastamine ETAg-i uurimistoetuste jagamisel.

Senise korralduse muutmine peab toimuma läbimõeldult ning erinevate osapooltega arvestades. Hetkel ei ole Haridus- ja Teadusministeeriumi tegutsemine selgelt põhjendatud ega hästi kommunikeeritud. Ebasoodsasse olukorda on sattunud grantide taotlejad. Teaduspoliitika laiapõhjalisus võib väheneda ja ebavõrdsus teadusmaastikul kasvada. Seetõttu peame õigeks, et ETAg-ile jääb sel aastal õigus otsustada uurimistoetuste üle ja peetakse kinni varasemalt paika pandud ajakavast.

Lisaks soovime tähelepanu pöörata akadeemiliste töötajate ebakindlatele töötingmustele lühiajalisest projektipõhisest rahastusest liigselt sõltumise tõttu. Tegemist on olukorraga, mis põhjustab tööstressi. Akadeemilised töötajad vajavad tagatud stabiilset sissetulekut. Niisugune sissetulek – akadeemilise töötaja baassissetulek – suuruses pool keskmist palka peaks olema meie seisukoha järgi tagatud igale akadeemilise töötajale hoolimata töökoormusest või töölepingu vormist. On aeg akadeemilise töötaja baassissetulek reaalsuseks muuta.

Digitaalselt allkirjastanud

Triin Roosalu              Akadeemiliste Ametiühingute Nõukogu

Eleri Pilliroog              Eesti Üliõpilaskondade Liit

Lisa kommentaar

Sinu e-postiaadressi ei avaldata. Nõutavad väljad on tähistatud *-ga

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.