Prantsuse seadusandjad on Prantsusmaa turvalisemaks muutmise egiidi all piiranud rahva demokraatlikke vabadusi, kirjutab ajakiri The Atlantic.

20. novembril heakskiidu saanud seadus, mis kehtestab Prantsusmaa teaduseelarve perioodiks 2021-2030, sisaldab muuhulgas osa, mis on suunatud tudengimeeleavalduste vastu ja mis kriminaliseerib tudengikogunemised, „mis häirivad asutuse rahu või heakorda“ (“trouble à la tranquillité ou le bon ordre de l’établissement“). Teadlaskonna tugeva vastuseisu tõttu tehti seadusesse enne selle vastuvõtmist parandus, millega eemaldati lõppversioonist tingimus, et „akadeemilisi vabadusi tuleb teostada austades Vabariigi väärtusi“ („Les libertés académiques s’exercent dans le respect des valeurs de la République“). Põhjalikumat seletust kriitikale selle seaduseelnõu kohta leiad Prantuse uudisteportaalist France Info (Google Translate, kui kaustada Google Chrome brauserit, võimalab tõlke inglise keelde). 

Teine seaduseelnõu, mis läbis edukalt parlamendi alamkoja, sisaldab artiklit, mis seab piirangud politseinikke jäädvustavate filmiklippide või piltide avaldamisele. Artikli eesmärk on „kaitsta neid, kes meid kaitsevad“ kõigi eest (ajakirjanike ja tavakodanike ühtemoodi) poolse „pahatahtlikel eesmärkidel“ kujutamise eest. Seda tingimustes, kus  Prantsuse politsei vägivald on viimastel aastatel saanud palju kriitikat ning seaduse vastu olid tuliselt inimõiguste ja vaba ajakirjanduse eest seisvad organisatsioonid. Detailsema ülevaate kriitikast ja ka kõnealust artilklit põhjendava seisukoha leiad Deutsche Welle poolsest ülevaatest.