Foto: eyl.ee

Hea õppejõud!

Eesti Üliõpilaskondade Liit palub Teil osaleda uuringus “Soolise ja seksuaalse ahistamise uuring Eesti kõrghariduses”. Uuringu eesmärk on kirjeldada soolist ja seksuaalset ahistamist Eesti avalik-õiguslikes ülikoolides üliõpilase ja õppejõu, aga ka üliõpilastevahelistes suhetes. Eelistatumad oleksid need õppejõud, kes on oma akadeemilise karjääri algusteel näiteks hiljuti doktoritöö kaitsnud inimesed.

Uuringu eesmärk on kirjeldada soolist ja seksuaalset ahistamist Eesti avalik-õiguslikes ülikoolides üliõpilase ja õppejõu, aga ka üliõpilastevahelistes suhetes. Kutsume Teid osalema fookusgrupi intervjuus, kus osa küsimustest on üldised puudutades teemasid nagu võimusuhetest ülikoolis ja professionaalsete suhete piiridest ning osa küsimusi puudutavad Eesti kõrgkoolides soolise ja/või seksuaalse ahistamise tajumist, ennetustööd ja soovitusi kuidas kõrgkoolid peaksid tulevikus võimalikele olukordadele reageerima ja protseduurilisi samme korraldama. Teie vastused on anonüümsed ja konfidentsiaalsed, uuringu raportis ei viidata intervjueeritutele neid identifitseerivate tunnuste kaudu (nagu nimi või eriala). Vastuseid säilitatakse Eesti Üliõpilaskondade Liidus kuni projekti lõpuni ja ligipääs vastustele on ainult uuringumeeskonna liikmetel. Sooline ja seksuaalne ahistamine mõjutab negatiivselt ahistamise ohvrit ning takistab võrdset ligipääsu haridusele ja tööturule. Haridus- ja teadusasutustel on kohustus soolist võrdõiguslikkust edendada ja ebavõrdset kohtlemist ära hoida. Uuringu tulemusena saame ülevaate praegusest olukorrast ja sõnastame soovitused kõrgkoolidele võimalike ahistamisjuhtumite ennetamiseks.

Grupiintervjuusid teevad uurijad nii Tallinnas kui Tartus oktoobrist novembrini 2019.

Tulemused esitame üldistatud kujul 2020. aasta alguses ilmuvas raportis.

Uuringuga seotud küsimuste korral või osalemissooviga palun võtke ühendust uuringu juhi Ehti Järvega (ehti.jarv@gmail.com, 58047706).

Lisa kommentaar

Sinu e-postiaadressi ei avaldata. Nõutavad väljad on tähistatud *-ga

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.