Autor/allikas: Siim Lõvi /ERR

Eesti haridussektori töötajaid esindavate organisatsioonide ühispöördumise sisuks on küsitavused seoses taas päevakorda tõusnud tööõiguse paindlikumaks muutmisega – 2018. aastast pärit ja toona soiku jäänud töölepingu seaduse ja töötervishoiu ja tööohutuse seaduse muutmise eelnõu on taas teemaks. Pöördumisega adresseeriti peaministrit, sotsiaalministrit ja haridus- ja teadusministrit.

Eesti haridussektori töötajaid esindavate organisatsioonide (Akadeemiliste Ametiühingute Nõukogu, UNIVERSITAS, Eesti Haridustöötajate Liit (EHL), Eesti Noorte Teaduste Akadeemia (ENTA), Eesti Teaduskoda ja Eesti Ametiühingute Keskliit (EAKL)) ühine hinnang on, et kehtiv töölepinguseadus (TLS) on paindlik ja eelnõu väljatöötamiskavatsuses (VTK) toodud probleemid on lahendatavad TLSi väliselt. Seega, me ei tuvastanud põhjust TLSi veel paindlikumaks muutmiseks ja näeme muutmises ohtu töötajate olukorra halvenemiseks. Meie põhiseisukoht on, et kes tahab midagi TLSis muuta, peab tõenduspõhiselt välja tooma konkreetsed probleemid, mida kehtivad seadused ei võimalda probleemi nägija arvates lahendada. Selleks tuleks teha juriidiline analüüs, st näidata konkreetselt, mis säte ja kuidas probleemi tekitab või probleemi lahendamist takistab.

Erinevalt VTKst, mis uuringutele tuginemata väidab, et töötajad, eriti just noor põlvkond, soovib juurde töötingimuste paindlikkust, näitame meie, et olemasolevad uuringud kinnitavad, et töötaja jaoks on esmatähtis töökohakindlus. Paindlikkus muutub oluliseks alles siis, kui olulisemad nõudmised on täidetud.

Pöördumises on esitatud meie konkreetsed ettepanekud, kuidas paindlikkuse suurendamine, mis on kooskõlas töökohastabiilsuse ja töötaja kaitsmise nõuetega ja oleks abiks ka Akadeemias, välja peaks nägema. Sealhulgas:

  • Töölepingu poolte kokkuleppel lõpetamise puhul peab võimaldama töötajale Töötukassa hüvitised ja hüved.
  • Tuleb vähendada töövõtu- ja käsunduslepingute sõlmimist seal, kus töö tegemine vastab tegelikult töösuhte tunnustele.
  • Tuleb sisse viia teadlasepalk või luua stabiilsusfond, et lõpeks jokk teadlaste tähtajatute töölepinguga, mida tähtajaliselt finantseeritakse projektirahadest.