Foto: eestielu.goodnews.ee

Kõrgharidusseaduse (KHS) eelnõu läbis esmaspäeval, 14. jaanuaril Riigikogus teise lugemise. Uue seaduse eesmärgiks on korrastada ja uuendada kõrgharidusmaastikku. Lugemisel olid oma sõnumiga kohal Akadeemiliste Ametiühingute Nõukogu esindajad, sest eelnõus on kitsaskoht, millega ei ole algusest peale rahul olnud ülikoolid ja mis on vastuvõetamatu ka ülikoolide ametiühingutele – see on KHS § 36 lg 2. Säte on eelnõus praegu esitatud järgmises sõnastuses:

Akadeemilise töötaja iga-aastane põhipuhkus on kuni 56 kalendripäeva, kui töötaja ja tööandja ei ole kokku leppinud pikemas põhipuhkuse kestuses, aga mitte lühem kui töölepingu seaduses sätestatud põhipuhkuse kestus.

Kas sina saad aru, mis selle lausega on valesti?

Kui ennast mitte lasta ära petta numbrist 56 ja teksti lugeda, nagu see tõepoolest on, siis on selles sättes öeldud, et akadeemilise töötaja põhipuhkus on vähemalt 28 kalendripäeva. Eksitav sõnastus on vastuolus õigusselguse põhimõttega. Samuti jätab ta 28-st päevast pikema puhkuse andmise täielikult ülikooli enda vastutulelikkuse teha; riiklikult ei oleks enam midagi tagatud.

Tartu Ülikool ja Rektorite Nõukogu on sellise sõnastuse ja kogu vastutuse ülikooli õlgadele tõstmise vastu protesteerinud algustest peale. Sellele vaatamata läbis eelnõu parlamendis just sellises sõnastuses esimese lugemise.

Kuna rektorite hääl jäi nõrgaks, siis mobiliseerusid Tartu Ülikooli, Tallinna Ülikooli ja Eesti Maaülikooli ametiühingud, moodustasid Akadeemiliste Ametiühingute Nõukogu – tegemist on seltsinguga edendamaks sektoriülest koostööd, eeskuju on võetud Rektorite Nõukogust – ja kutsusid ka Tallinna Tehnikaülikooli Akadeemilise Ametiliidu ja Eesti Noorte Teaduste Akadeemia üheskoos tegutsema.


Selgitamaks teadustöötajate pikema põhipuhkuse olulisust, oli KHSi teisel lugemisel 14. jaanuaril kohal 3-liikmeline akadeemiliste ametiühingute delegatsioon, Eesti Ametiühingute Keskliidu (EAKL) esimehe Peep Petersoni juhtimisel. Täpse ja vastuvõetava sõnastuse nimel tuleb edasi pingutada.

Kui sulle läheb korda ülikooli ja sinu enda tulevik, siis LIITU Tartu Ülikooli Ametiühinguga, et saaksime ühisel jõul rohkem ära teha!