Tartu Ülikooli Ametiühing, Tallinna Ülikooli Ametiühing, Eesti Maaülikooli Ametiühing ja Eesti Maaülikooli ZBI Ametiühing asutasid eelmisel nädalal, 6. detsembril Akadeemiliste Ametiühingute Nõukogu.

Akadeemiliste Ametiühingute Nõukogu esindajad koostasid asutamiskoosolekul ühispöördumise akadeemiliste töötajate puhkuste teemal, mis saadeti Riigikogu kultuurikomisjonile, kes vastutab haridusseaduse menetlemise eest. Nõukogu esindajate arvates on kõrgharidusseaduse eelnõu paragrahvi 36 lõige 2 eksitav ja vastuolus õigusselguse põhimõttega. Segane sõnastus varjab asjaolu, et seaduse jõustudes oleks akadeemilisele töötajale seadusega tagatud  puhkuse kestus 28 päeva (praeguse kuni 56 asemel). Nii suur muutus puhkusepäevade arvus ei ole põhjendatud, samuti pole 28-päevane puhkus õiglane, arvestades akadeemilise töö iseloomu. Ametiühingute esindajad tegid ettepaneku sõnastada paragrahvi 36 lõige 2 järgmiselt: „Akadeemilise töötaja iga-aastane põhipuhkus on 56 kalendripäeva, kui töötaja ja tööandja ei ole kokku leppinud pikemas põhipuhkuse kestuses.ˮ

Kõrgharidusseaduse ja Akadeemiliste ametiühingute arvamuse kõrgharidusseaduse eelnõu 725 SE kohta leiad lingilt m.riigikogu.ee/tegevus/eelnoud/eelnou.

Akadeemiliste Ametiühingute Nõukogu eesistujaks valiti Tallinna Ülikooli Ametiühing.

TLÜ Ametiühingu juhatuse esimehe Triin Roosalu sõnul on nõukogu loodud koostööorganina Rektorite Nõukogu eeskujul, kuid läbirääkimisi peetakse ja koostööd tehakse ka Haridus- ja Teadusministeeriumi, Eesti Teaduskoja, Noorte Teadusakadeemia, Eesti Ametiühingute Keskliidu ja teiste valdkonna ametiühinguorganisatsioonidega.

„Teaduse rahastamine on loomulikult üks valusamaid küsimusi, mille osas tahame aidata valitsusel ja Riigikogul kiiremini reaalsete otsusteni jõuda. Samas tõstsime esile juba ka akadeemiliste töötajate puhkuse teema, mida Riigikogu menetluses olev eelnõu ähvardab vähendada kaks korda – 28-le päevale,ˮ rääkis Roosalu.

Akadeemiliste Ametiühingute Nõukogu on mittetulunduslik seltsing, mille eesmärk on aidata kaasa Eesti haridus-, teadus- ja kultuurielu edendamisele ning oma liikmete sotsiaalmajanduslike huvide esindamisele, tehes koostööd seisukohtade kujundamisel ja vajalike läbirääkimiste pidamisel.

Akadeemiliste Ametiühingute Nõukogu liikmeteks on Eesti ülikoolide ja teiste kõrgkoolide ametiühinguorganisatsioonid.

Lisa kommentaar

Sinu e-postiaadressi ei avaldata. Nõutavad väljad on tähistatud *-ga

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.