Tartu Ülikooli Ametiühing saatis eelmisel nädalal, 9. jaanuaril 2019 Tartu Ülikoolile ettepanekud seoses TÜ palgaeeskirja muutmise kavandiga. TÜ Ametiühingu soovitused on seotud rahastamise põhimõtete, palgaastmete miinimumkuupalgamäärade ja miinimumpalka saavate töötajatega.… Loe veel