Foto: https://www.riigikogu.ee/istungi-ulevaated/riigikogu-arutas-teadus-ja-arendustegevuse-rahastamist/

Akadeemiliste ametiühingute seisukohti ei ole kahjuks seni võetud TAKSi eelnõus arvesse. Need seisukohad on:

1) Positiivselt atesteeritud akadeemiline töötaja – teadus- ja õppetöö tegija – vajab ja väärib stabiilset põhipalka, mis ei sõltu grantide ja projektide olemasolust.

2) Õppetöö tegemine teadusrahastusest on reaalsus ja Eesti akadeemia viitsütikuga pomm (näitena TTÜ Nurkse instituudi juhtum).

3) Teadlase pidev ebakindlus laseb Eesti akadeemial sõna otseses mõttes verest tühjaks joosta (st järelkasvu suur puudus, eestikeelsete doktorantide põud, töögruppide kokkukuivamine).

Akadeemiliste ametiühingute jaoks on kõige olulisem saavutada teadlaste palgastabiilsus, et vähendada projektisõltuvust ülikoolides, mis on kurnav töötajate jaoks ja toob kaasa riske ülikoolidele. Loe Eesti Keele Instituudi, Eesti Maaülikooli Ametiühingu, Tallinna Ülikooli Ametiühingu, Tartu Ülikooli Ametiühingu, Teadustöötajate Ametiliidu,
Eesti Üliõpilaskondade Liidu, Eesti Haridustöötajate Liidu (EHL), Eesti Ametiühingute Keskliidu ja Eesti Kõrgkoolide, Teadus- ja Arendusasutuste Ametiliitude Ühenduse UNIVERSITAS tagasisidet teadus- ja arendustegevuse korralduse seaduse (TAKS) eelnõule siin.