Kõrgkoolide õppekeelsuse uuringust selgus, et Eesti ülikoolides on ingliskeelne õpe laienenud, kuid ülikoolid ohtu eesti keelele selles ei näe. Eesti ülikoolidel on üheks prioriteediks rahvusvahelistumine, mis tähendab ingliskeelse õppe mahu suurendamist, kuid samal ajal on vaja edendada ka kvaliteetset emakeele õpet. Õppekavadesse tuleb aina rohkem ingliskeelseid aineid juurde, näiteks magistriastmes on mitmed õppekavad ainult inglise keeles.… Loe veel