„Minu aspirantuuri juhendaja ja professor Leo Võhandu on öelnud, et kui keegi leiab midagi täiesti uut, siis öeldakse, et see pole võimalik. Kui läheb viis või kümme aastat mööda, siis öeldakse huvitav mõte. Kui läheb veel viis või kümme aastat mööda, siis öeldakse, et täpselt nii ongi,” räägib müomeetri leiutaja, Tartu Ülikooli dotsent ja Tartu Ülikooli Ametiühingu liige Arved Vain.… Loe veel


Ametiühingud tähistasid iga-aastast usaldusisiku päeva neljapäeval, 14. juunil Nelijärve puhkekeskuses, kus lisaks parimate usaldusisikute autasustamisele toimus ka kahepäevane suvekool. Usaldusisiku päeva alustati vestlusringiga “Sotsiaaldialoog ja rahvusvaheline tööorganisatsioon ILO”, kus sõna said EAKL-i endised esimehed Harri Taliga, Kadi Pärnits ja Raivo Paavo. Peale seda autasustati parimaid usaldusisikuid, keda oli sel aastal kokku üheksa.… Loe veel


Kõrgkoolide õppekeelsuse uuringust selgus, et Eesti ülikoolides on ingliskeelne õpe laienenud, kuid ülikoolid ohtu eesti keelele selles ei näe. Eesti ülikoolidel on üheks prioriteediks rahvusvahelistumine, mis tähendab ingliskeelse õppe mahu suurendamist, kuid samal ajal on vaja edendada ka kvaliteetset emakeele õpet. Õppekavadesse tuleb aina rohkem ingliskeelseid aineid juurde, näiteks magistriastmes on mitmed õppekavad ainult inglise keeles.… Loe veel