Arutelukoosolek toimus 3. märtsil, võttes aluseks TÜAÜ pöördumise TÜ juhtkonna poole ja TÜ vastuse pöördumisele (lisaks täiendav kommunikatsioon, milleks on TÜAÜ täiendavad küsimused TÜ vastuse juurde (lingi leiab siseveebis oleva koosolekukutse allosas). Paneelis osalesid ja publiku küsimustele vastasid TÜ personaliosakonna juhataja Kristi Kuningas, Tartu Ülikooli finantsdirektor Kalle Hein, Tööinspektsiooni järelevalve osakonna juhataja Silja Soon ning peajurist Kristel Kängsepp (peadirektori asetäitja Meeli Miidla-Vanatalu, kes algselt pidi Tööinspektsiooni asendama, ei saanud osaleda) ja Eesti Noorte Teaduste Akadeemia (ENTA) esindajana TÜ juhtivteadur Leho Tedersoo. Modereeris TÜ õigusteaduskonna direktor sotsiaalõiguse professor Gaabriel Tavits.

Paneeldiskussiooni teemad olid järgmised (teemapunkti all on toodud tugevaimalt kõlama jäänud mõte):

1) Töökoormus: mis on teadlase/õppejõu tegelik töökoormus?

Tartu Ülikoolis töötatakse sageli 24/7, sest töötajad on kas oma ala tõelised entusiastid või n-ö oma hariduse (ja spetsialiseerumise) vangid, kellel väljaspool akadeemiat tööd leida on raske.

2) Töö tegemiseks sõlmitavad lepingud: kelle vastutus – töötaja, üksuse juht, ülikool?

Varjatud töösuhte olemasolu (erinevatel põhjustel) on probleem, mille tsentraalne lahendamine (nt lepingute sõlmimise järelvalve) käib Ülikoolile selgelt üle jõu. Kõigil, kes tunnevad/teavad, et nad pole saanud õiglust oma instituudist (pöördudes oma instituudi juhataja poole, kes vastutab lepingute sõlmimise eest), palub TÜ pöörduda personaliosakonna poole, kes juhtumi üle vaatab.   

3) Plaanitav mediaanpalgatõus: kellele ja mis vahenditest?

Tööturu olukorda arvestades on palgatõus(ud) möödapääsmatud. Samas aga näeb Ülikool ressurssi palgatõusuks eelkõige personali vähendamises.

4) Projektipõhisus ning rahanappus kõrghariduses ja teaduses: rektoraadi edasised sammud ja visioon koostööks ametiühingu ja tudengitega

See teema jäi tähelepanuta*.

5) Kuidas toime tulla, kuni saabuvad taas paremad ajad: kas sildamisfond on piisav; kes on lahkunud; kas lahkujad tulevad veel kunagi tagasi?

TÜ seisukohast, sildamisfond on täitnud oma eesmärki, aidates raskustes instituute suurima eelarvemiinuse ajal. Instituutides ei olda samal arvamusel, sest leitakse, et finantsmured ei ole kadunud. 

6) Füüsiline töökeskkond: kelle poole pöörduda ja kes/kas maksab?

Instituut maksab! Pikemaajaliste riskide vältimiseks (äärmuslikuma võimlausena kutsehaiguse väljakujunemine) on kõigi (töötaja ja tööandja) huvides reageerida probleemidele kohe. Ettekirjutused saab teha töötervishoiu arst.

7) Töötervishoid: miks 42% TÜ töötajatest pole kunagi töötervishoiuarsti juures käinud (2018)?

Peamine põhjus näib olevat inimeste veendumus, et kuna nad käivad rutiinselt oma perearstil, siis töötervishoiu arsti juures käik on ajaraisk. Siinjuures on aga töötajate töötervishoiuarstil käimata jätmine just risk tööandjale. Kui peaksid esinema tööga seotud (tööst tingitud) terviseprobleemid või lausa kutsehaiguse väljakujunemine, siis töötervishoiu arsti juures mitte käinud töötajale tuleb kahjud tööandja poolt hüvitada, siinjuures ei aita tööandjat asjaolu, et töötaja ise ei läinud töötervishoiu arstile, kuigi võimalus selleks oli loodud. 

Koosolek oli osa TÜAÜ tegevustest, mille eesmärk on kasvatada Tartu Ülikooli töötajaskonna usku, tahet ja otsusekindlust, nii et meie teaduse ja kõrghariduse riikliku rahastuse kasvu nõudeid ei saaks enam ignoreerida. Teisalt püüdis koosolek vastata küsimusele, kuidas toime tulla, seni kuni rahastust ei ole.

 

* Märkus: tähelapanuta jäämist võib tõlgendada selliselt, et töötajaskonnal  on vaja eelkõige loota iseendale, st iga tööta peab ise oma oleviku ja tuleviku nimel panustama. Panustada saab:

  1. tehes kaasa töötajaid esindavate organisatsioonide (ametiühingud, ENTA, Eesti Teaduskoda; lisaks Eesti Üliõpilaskondade Liit) kevadesse planeeritavad kampaaniad
  2. astudes ametiühingu liikmeks, sest töötajaid esindavaid organisatsioonid vajavad legitiimsuseks, ideede loomeks ja tegutsemisvõimekuseks arvukat ning esinduslikku liikmeskonda. 

 

Lisa kommentaar

Sinu e-postiaadressi ei avaldata. Nõutavad väljad on tähistatud *-ga

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.