Euroopa Komisjon tegi 28. oktoobril ettepaneku võtta vastu ELi direktiiv, millega tagataks Euroopa liidu töötajatele piisav miinimumpalk, mis võimaldaks inimväärset elu kõikjal, kus nad töötavad (ec.europa.eu).

„Peaaegu 10% ELi töötajatest elab vaesuses. Seda tuleb muuta. Inimesed, kellel on töökoht, ei peaks muretsema selle pärast, kuidas ots otsaga kokku tulla (tööhõive ja sotsiaalõiguste volinik Nicolas Schmit, ec.europa.eu).” Vaata ka EU parlamendi resolutsiooni Employment and social policies of the euro area ja uuringut In-work poverty in Europe: a study of national policies.

Piisava tasemega miinimumpalgal on lisaks positiivsele sotsiaalsele mõjule ka laiem majanduslik kasu, kuna see vähendab palkade ebavõrdsust, aitab säilitada sisenõudlust ja tugevdab töötamise stiimuleid. Samuti võib see aidata vähendada soolist palgalõhet, sest miinimumpalga teenijate seas on rohkem naisi kui mehi. Lisaks aitab ettepanek tagada ausat konkurentsi ning kaitsta tööandjaid, kes maksavad töötajatele inimväärset palka (ec.europa.eu).

Riikides, kus kollektiivläbirääkimisi peetakse rohkem, on madalapalgaliste töötajate osakaal ja palkade ebavõrdsus tavaliselt väiksem ning miinimumpalgad kõrgemad. Seepärast soovib komisjon oma ettepanekuga edendada kollektiivseid palgaläbirääkimisi kõigis liikmesriikides (ec.europa.eu).

  • Seetõttu seab direktiiv liikmesriikidele kohustuseks jõuda 70% töötajaskonna kollektiivlepingutega katvuseni!
  • Direktiivi järgi loetakse adekvaatseks miinimumpalka, mis on aus arvestades riigi palgataset ja tagab korraliku/inimväärse (decent) elatustaseme. Direktiiv soovitab miinimumpalga suuruse adekvaatsuse hindamisel kasutada kriteeriumit 60% mediaanpalgast ja 50% keskmisest palgast (loe sellise mõõdiku kohta detailsemalt väljaandest Social Europe)!

See tähendab, et pikaajaline perspektiiv palgavaesuse ja palgaõiglusega tegelemiseks on direktiivis kaetud – ja selle vahendina on komisjon identifitseerinud kollektiivläbirääkimised, mille eelduseks on TUGEVAD AMETIÜHINGUD. Lühiajaline perspektiiv on aga katmata – kuidas leevendada olukorda kohe, seni kuni veel ei ole neid tõhusaid kollektiivläbirääkimisi ja kuidas üldse jõuda sellise 70%-ilise kollektiivlepingutega katvuseni (etuc.org).

Euroopa komisjon on oma ettepaneku teinud, nüüd peab oma sõna ütlema ELi parlament. Kui tahad kaasa rääkida, kontakteeru enda poolt valitud eurosaadikuga või avalda arvamust ühiselt, pöördudes ametiühingu poole!

Lisa kommentaar

Sinu e-postiaadressi ei avaldata. Nõutavad väljad on tähistatud *-ga

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.