Akadeemiliste Ametiühingute Nõukogu, Eesti Üliõpilaskondade Liidu, Eesti
Haridustöötajate Liidu, Eesti Teaduskoja, Eesti Noorte Teaduste Akadeemia (ENTA) ja Eesti Energeetikatöötajate Ametiühingute Liidu seisukohad Eesti teadus- ja arendustegevuse, innovatsiooni ning ettevõtluse arengukava 2021–2035 osas saadeti ministeeriumitele 7. septembril 2020.

Pöördumise olulisim sõnum on, et kõik allakirjutanud organisatsioonid peavad vajalikuks lisada strateegiasse reaalne ressurssidega kaetud samm-sammuline plaan, kuidas jõuda riiklike teadusinvesteeringute tasemeni 1% SKP-st ja riikliku kõrghariduse rahastamiseni 1,5% SKP-st aastaks 2024.

Haridus- ja Teadusministeeriumi vastus saabus 19. oktoobril, kus kinnitatakse, et teadusrahastus tõuseb 1 %-ni SKP-st 2021. aastal ja osundatakse, et kõrghariduse teemade ja kõrghariduse rahastamise küsimused on käsitletavad „Haridusvaldkonna arengukava 2021-2035“ raames.

Haridusvaldkonna arengukavas on seatud olulisimaks eesmärgiks tagada kõikidele inimestele võrdsed võimalused saada kvaliteetset haridust sotsiaalsest või kultuuritaustast, east, soost jne sõltumata. Kudas selleni jõutakse (millise rahastamissüsteemi abil), ei ole täpsustatud.

Pöördumisele alla kirjutanud organisatsioonide seisukoht on, et tasuta kõrgharidus (Skandinaavia eeskujul), mille eelduseks on kõrghariduse riiklik rahastamine 1,5% SKP-st, on sotsiaalse mobiilsuse suurendamise ja sotsiaalmajanduslikku ebavõrdsuse vähendamiseks ning segregatsiooni ennetamiseks kõige kindlam rahastusmudel.

Lisa kommentaar

Sinu e-postiaadressi ei avaldata. Nõutavad väljad on tähistatud *-ga

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.