Foto: Andres Tennuse / TÜ

Tartu Ülikool ja Tartu Ülikooli Ametiühing uuendasid ja täiendasid 2018. aastast pärit kollektiivlepingut. Kollektiivleping on töötajate ja tööandja vahel sõlmitud vabatahtlik kokkulepe, mis reguleerib töösuhteid ning kehtib kõikidele ülikooli töötajatele. Kollektiivleping on iga töötaja töölepingu lahutamatu osa. 

2018. aastal kokku lepitus oli olulisim, et kollektiivlepingu kaitse said kõik ülikooli poolt oma töötajatele pakutavad hüved (nagu näiteks seadusest paremad tingimused haiguspäevade hüvitamisel) ja TÜAÜ kaasati ülikooli töövoogu. Töövoog on keskkond, kust käivad läbi kõik ülikoolisisesed õigusaktid nende koostamise faasis ja kus teemast huvitatud osapooled saavad arvamust avaldada. TÜAÜ on seda võimalust möödunud aastatel aktiivselt kasutanud ja läbi töövoos osalemise on TÜAÜ liikmed saanud parema ettekujutuse ülikoolis toimuvast ja tekkinud kanal oma tööelu puudutavate ülikoolisiseste õigusaktide osas seisukohtade edastamiseks.

2018. aastal kokku lepitu osas muudatusi ei tehtud (kohendati vajadusel vaid teksti). Uuena on 2022. aasta 5. detsembril sõlmitud kollektiivlepingusse sisse kirjutatud:

  • Hea tahe akadeemiliste töötajate palgakindluse saavutamiseks (konkreetselt on mainitud sildrahastust)
  • Kõigile töötajatele vähemalt 35 päeva puhkust
  • Kõigile töötajatele kolm tööpäeva heategevusliku töö tegemiseks aastas
  • Kui riigipüha ja nädalavahetuse vahele jääb üksik tööpäev, antakse see töötajatele vabaks koos töötasu säilimisega.

On väga oluline, et ülikool teadvustab, et tema (akadeemiliste) töötajate jaoks on suurim mure ja tööstressi allikas seotud just palga- ja töökohakindlusega. Väljavõte TÜ siseveebi uudisest kollektiivlepingu allkirjastamise kohta:

Nii ametiühing kui ka ülikooli juhtkond peavad oluliseks vähendada rahastusest tulenevat ebakindlust akadeemiliste töötajate töösuhetes ning töötavad selle nimel, et kõrghariduse riiklik rahastus suureneks. Viimastel aastatel on ülikool loonud sildrahastuse kaudu ajutisi võimalusi, et tagada ETAG-i uurimistoetuste lõppemisel instituutide teadustegevuse jätkusuutlikkus. Kollektiivlepingus andis ülikool lubaduse, et sedalaadi võimalusi luuakse ka edaspidi.  

Lepingus väljendatud hea tahe vähendada akadeemiliste töötajate töösuhetes projektipõhisest rahastusest tulenevat ebakindlust on Tartu Ülikooli Ametiühingu jaoks esmatähtis. Tammeoru sõnul on tarvis saavutada olukord, kus doktorikraadiga atesteeritud akadeemilistel töötajatel on olemas projektidest sõltumatu miinimumastmepalk, ning seetõttu on eriti oluline ühiskondlik debatt ülikoolide rahastamise teemal.

Kollektiivlepingu teksti leiad siit.

Eelmine ülikooli ja ametiühingu vaheline kollektiivleping sõlmiti aastal 2018 ja see kehtis kuni uue lepingu allkirjastamiseni.

Allkirjade vahetamine. Foto: Andres Tennuse / TÜ

TÜ ja TÜAÜ delegatsioonid, kes olid kollektiivlepingu allkirjastamisel kohal. Foto: Andres Tennuse / TÜ

Lisa kommentaar

Sinu e-postiaadressi ei avaldata. Nõutavad väljad on tähistatud *-ga

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.