Foto: Andres Tennus

Täna, 26. aprillil 2018 valis 263-liikmeline valimiskogu 187 häälega Tartu Ülikooli rektoriks neurokirurgia professori Toomas Asseri. Tartu Ülikooli aulas toimunud valimiskoosolekul jagati valimiskogu liikmetele välja 218 hääletussedelit. Valimiskogusse kuulusid TÜ nõukogu, senati, valdkondade nõukogude ja üliõpilasesinduse liikmed ning professorid ja juhtivteadurid (kõigest lähemalt loe: ut.ee/et/uudised/tartu-ulikooli-rektoriks-valiti-professor-toomas-asser).

Kas ühel päeval võiksid valimiskogusse kuuluda ka  TÜ Ametiühingu esindajad! Tegelikult mitte ainult valimiskogusse, põhjendatud oleks ametiühingu  kaasatus ülikooli juhtimisse laiemalt.

Olemasolev juhtimissüsteem, mis koosneb senatist ja nõukogust ning kuhu on kaasatud ka üliõpilased, ei esinda kogu ülikooliperet. 2017.a seisuga oli ülikoolis 3435 töötajat, natuke alla poole on tugitöötajad (TÜ siseveeb). Tugitöötajail ei ole võimalik olla juhtorganeisse ei valitud ega juhtorganeid valida. Esindatud ei ole (ei saa olla valitud ega valida) ka akadeemilised töötajad, kel on tähtajaline leping või osaline töökoormus (vt Tartu ülikooli põhikirja) .

“Meie kõige võimsam eelis ülikoolis asju ajades on erakordne ligipääs teabele. On vähe neid, kel oleks isegi võimalus ülikooli kui tervikut hoomata, üliõpilastel on esindajad aga pea igal ülikooli otsustustasandil,” on öelnud märtsi keskel TÜ üliõpilaskonna (TÜÜE) uueks esimeheks valitud Allan Aksiimi (ajakiri.ut.ee).

Veel enam kehtib ülikooli kui terviku (vähemalt ülikooli personali kui terviku) hoomamise klausel TÜ Ametiühingu kohta – ametiühingul on liikmeid professorist tugitöötajani ning doktorandist emeriitprofessorini. Vaid esindatust ühelgi ülikooli otsustustasandil ei ole, võimaldamaks seda potentsiaali ülikooli ja ülikoolipere hüvanguks kasutada.

12. aprillil rektorikandidaatide sotsiaalteaduste valdkonnas peetud väitluse käigus sai TÜ Ametiühingu esindaja kandidaatidelt küsida: “Mõlema kandidaadi programmis on punkt kaasavast juhtimisest; selle valgel, millisena näevad kandidaadid oma rektoriks oleku ajal ametiühigu rolli TÜ-s?” Professor Toomas Asseri vastuseks oli koostöö nägemine.  Seejärel nentis ta, et ametiühing ei ole kaasatud esinduskogudes.

Ametiühingu, kui seadusest tulenevalt kõigi töötajate esindaja ja tööandja jaoks sotsiaaldialoogi partneri (vt täpsemalt siit), kaasamise võimalused ülikooli esindusorganite töösse on teemaks ka käimasolevatel TÜ kollektiivlepingu läbirääkimistel.

PALJU ÕNNE TOOMAS ASSER! PALJU ÕNNE ÜLIKOOLIPERE JA AMETIÜHINGU LIIKMED!

Loodame, et ei ole kaugel see päev, kui TÜ rektori valimisest võtab osa ka TÜ Ametiühing.

Lisa kommentaar

Sinu e-postiaadressi ei avaldata. Nõutavad väljad on tähistatud *-ga

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.