Foto: Andres Tennus/TÜ

Tartu Ülikooli Ametiühing saatis eelmisel nädalal, 9. jaanuaril 2019 Tartu Ülikoolile ettepanekud seoses TÜ palgaeeskirja muutmise kavandiga. TÜ Ametiühingu soovitused on seotud rahastamise põhimõtete, palgaastmete miinimumkuupalgamäärade ja miinimumpalka saavate töötajatega.

Tartu Ülikool plaanib 1. märtsist 2019 muuta palgaastmete miinimumkuupalgamäärasid. TÜ Ametiühing tunnustab ülikooli tegevust muuta palgaastmete palgamäärasid ja peab oluliseks töötajatele konkurentsivõimelise töötasu maksmist.

TÜ Ametiühingu ettepanekud TÜ palgaeeskirja muutmise kavandi osas on järgmised:

  • TÜ akadeemilise ja mitteakadeemilise personali palku tuleb tõsta ning siin on asjakohased võrdlused üldhariduskoolide õpetajate miinimumpalgaga, mis on 2019. aastast alates 1250 eurot ja alates 1. septembrist 2018 rakendatud doktorantide tulemusstipendiumiga netosummana 1060 eurot;
  • Palgaastmete 5 ja 6 palgamäärad mitteakadeemiliste ametikohtade korral erinevad liiga palju. Üks variant võib olla astmete nihutamine, sest 2. palgaastmel Tartu Ülikoolis praegu ühtegi töötajat ei ole. Praegune 5. palgaaste võib olla edaspidi 4. aste, mis kõrgharidust  ei nõua ja 5. palgaaste praeguse 5. ja 6. vahel, mis nõuab kõrgharidust;
  • Tartu Ülikoolil kui heal tööandjal ei peaks olema ametikohti, mis on miinimumpalgaga tasustatud. Eelmine kord oli samuti palgaeeskirja vaja muuta seetõttu, et üldine miinimumpalk tõusis;
  • Palgaastmetel 1, 3 ja 4 olevad palgamäärad muude ametikohtade korral on liiga madalad ja vajavad tõstmist. Mitteakadeemilised töötajad on ülikoolis samuti olulised;
  • Palgaastmeid on praegu kokku 12. Võib kaaluda palgaastmete üle vaatamist ja nende nummerdamist 1-11.

Tule Tartu Ülikooli Ametiühingusse! Teeme koos ülikooli paremaks!

TÜ Ametiühingu liikmeks saab kodulehe kaudu.


Lisa kommentaar

Sinu e-postiaadressi ei avaldata. Nõutavad väljad on tähistatud *-ga

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.