Foto: Andres Tennus/TÜ

Tartu Ülikooli Ametiühing saatis 20. veebruaril Tartu Ülikoolile ettepanekud seoses TÜ õigusaktiga „Töötervishoiu ja tööohutuse kordˮ.

TÜ Ametiühingu ettepanekud olid seotud töötajate teavitamise, töötervishoiuarsti juures käimise ja tööstressiga.

TÜ personalitöö juristi Anneliis Kilgi vastused TÜ Ametiühingu ettepanekute kohta olid järgmised:

  • TÜ Ametiühing juhtis tähelepanu kavandi punktile 32.2 ja soovis, et punkti täiendatakse sõnadega “läbi tööandjapoolse kohustusliku teavituse”.

Selles punktis on kirjas töötaja õigused – millist teavet on töötajal õigus tööandjalt nõuda või saada. Näiteks ei kohusta töötervishoiu ja tööohutuse seadus tööandjat teavitama töötajat tervisekontrolli tulemustest, kuid töötajal on õigus neid tulemusi tööandjalt nõuda.

Samas on tööandja kohustatud töötajaid riskianalüüsi tulemustest ja rakendatavatest ennetusabinõudest teavitama. Ülikoolis on selline teavitamise kohustus pandud struktuuriüksuse juhile.

Kooskõlastusel olnud kavandis oli määratlemata, kelle kohustus on ülikoolis teavitada Tööinspektsiooni ettekirjutustest. Seetõttu lisas Tartu Ülikool kavandisse punkti, mille kohaselt on töökeskkonna peaspetsialisti kohustus teha Tööinspektsiooni ettekirjutus teatavaks töötajatele, töökeskkonnanõukogule, töökeskkonnavolinikele ja teistele töötajate esindajatele ning korraldada ettekirjutuse täitmine.

  • Teises kommentaaris juhtis TÜ Ametiühing tähelepanu vajadusele suunata töötajate tervisekontrolli läbimisele suuremat tähelepanu.

Töötajaid saadetakse ülikoolis tervisekontrolli kogu aeg ja pidevalt – igal aastal suunatakse uusi töötajaid jooksvalt esmasesse tervisekontrolli, samuti toimub töötajate perioodiline tervisekontroll, vähemalt kord kolme aasta järel.

Rahaliste vahendite puudus võib mõnes TÜ struktuuriüksuses probleemiks olla, samas ei ole üksust, kus ühtegi töötajat ei oleks tervisekontrolli suunatud.

  • TÜ Ametiühing soovis töötervishoiu ja tööohutuse korras näha psühhosotsiaalsete ohutegurite käsitlust.

Tartu Ülikool leidis, et pole vajalik psühhosotsiaalseid ohutegureid käsitleda põhjalikumalt teistest ohuteguritest. Struktuuriüksuse juhil on kohustus hinnata töökeskkonna ohutegureid ja nende mõju töötaja tervisele, nende tegurite hulka kuuluvad ka psühhosotsiaalsed ohutegurid. Töötajatel on võimalus tervisekontrollis täita vastav küsimustik ning töötervishoiuarst saab vajadusel nõustada või suunata töötaja edasi psühholoogi või psühhoterapeudi vastuvõtule. TÜ siseveebis on olemas tööstressi juhised töötajale ja Tartu Ülikool on töökeskkonnavolinikke teavitanud, et psühhosotsiaalsete ohutegurite hindamisele tuleb rohkem tähelepanu pöörata ning riskianalüüside koostamisel sellega arvestada.

Lisa kommentaar

Sinu e-postiaadressi ei avaldata. Nõutavad väljad on tähistatud *-ga

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.