TÜ Ametiühing palus liikmetel osa võtta küsitlusest ajavahemikus 11. märts kuni 10. aprill 2019. Küsitluse eesmärk oli teada saada, kuidas on liikmed rahul TÜ Ametiühingu tegevuse ja liikmesoodustustega, kas ollakse valmis tegema vabatahtlikku tööd ning milliseid infokanaleid ametiühingu liikmed kasutavad.

Küsitlusest võttis osa 62 liiget. Vastajate seas oli 31 mitteakadeemilist ja 21 akadeemilist töötajat ning 10 seeniorliiget.

Küsitlustulemused on järgmised:

Liikmete rahulolu TÜ Ametiühingu tegevusega

 • Olen väga rahul vastas 11 liiget;
 • Olen pigem rahul vastas 40 liiget;
 • Pigem ei ole rahul vastas 6 liiget;
 • Ei oska öelda vastas 5 liiget.

TÜ Ametiühingu tegevuste olulisus

Koostöö teiste Eesti ja Euroopa ülikoolide ametiühingutega

 • Väga oluline vastas 25 liiget;
 • Pigem oluline vastas 25 liiget;
 • Pigem ei ole oluline vastas 7 liiget;
 • Üldse ei ole oluline vastas 2 liiget;
 • Ei oska öelda vastas 1 liige.

Palga teema, ettepanekud TÜ palgaeeskirja kavandile

 • Väga oluline vastas 48 liiget;
 • Pigem oluline vastas 11 liiget;
 • Üldse ei ole oluline vastas 1 liige.

Töötervishoiu teema, ettepanekud töötervishoiu käskkirja kavandile

 • Väga oluline vastas 38 liiget;
 • Pigem oluline vastas 16 liiget;
 • Pigem ei ole oluline vastas 3 liiget;
 • Üldse ei ole oluline vastas 1 liige;
 • Ei oska öelda vastas 2 liiget.

Osalemine teaduse toetuspäeva aktsioonides

 • Väga oluline vastas 24 liiget;
 • Pigem oluline vastas 28 liiget;
 • Pigem ei ole oluline vastas 1 liige;
 • Üldse ei ole oluline vastas 3 liiget;
 • Ei oska öelda vastas 4 liiget.

Liikmete osalemine teaduse toetuspäeval

 • Ei osalenud vastas 46 liiget;
 • Osales vastas 16 liiget.

Informatsiooni saamiskohad teaduse toetuspäeva kohta

 • TÜ Ametiühingu listist sai info 39 liiget;
 • TÜ Ametiühingu kodulehelt sai info 3 liiget;
 • TÜ Ametiühingu Facebooki lehelt sai info 1 liige;
 • TÜ siseveebist sai info 11 liiget;
 • TÜ kodulehelt sai info 1 liige;
 • Instituudi listist sai info 1 liige;
 • Facebookist sai info 1 liige;
 • Kolleegidelt sai info 3 liiget;
 • Meediast sai info 1 liige;
 • Ei saanud infot 1 liige.

TÜ Ametiühingu liikmesoodustuste olulisus

Tasuta juriidiline nõustamine tööküsimustes

 • Väga oluline vastas 32 liiget;
 • Pigem oluline vastas 25 liiget;
 • Pigem ei ole oluline vastas 2 liiget;
 • Ei oska öelda vastas 1 liige.

Eesti Ametiühingute Keskliidu liikmekaart soodustustega

 • Väga oluline vastas 12 liiget;
 • Pigem oluline vastas 20 liiget;
 • Pigem ei ole oluline vastas 17 liiget;
 • Üldse ei ole oluline vastas 2 liiget;
 • Ei oska öelda vastas 9 liiget.

Stipendium magistrandile ja doktorandile

 • Väga oluline vastas 16 liiget;
 • Pigem oluline vastas 12 liiget;
 • Pigem ei ole oluline vastas 10 liiget;
 • Üldse ei ole oluline vastas 9 liiget;
 • Ei oska öelda vastas 13 liiget.

Hooajaline Pärnu puhkekodu

 • Väga oluline vastas 23 liiget;
 • Pigem oluline vastas 18 liiget;
 • Pigem ei ole oluline vastas 11 liiget;
 • Üldse ei ole oluline vastas 5 liiget;
 • Ei oska öelda vastas 3 liiget.

Matusetoetus

 • Väga oluline vastas 28 liiget;
 • Pigem oluline vastas 28 liiget;
 • Pigem ei ole oluline vastas 1 liige;
 • Ei oska öelda vastas 3 liiget.

Osaline prillide kompensatsioon

 • Väga oluline vastas 24 liiget;
 • Pigem oluline vastas 28 liiget;
 • Pigem ei ole oluline vastas 6 liiget;
 • Ei oska öelda vastas 2 liiget.

Valmisolek teha vabatahtlikku tööd

 • Olen valmis osalema külastustel hooldekodudes vastas 10 liiget;
 • Olen valmis osalema külastustel kodudes vastas 2 liiget;
 • Ei ole võimalik vastas 15 liiget;
 • Võin kaaluda mõlemat väljapakutud varianti vastas 1 liige;
 • Olen valmis esinema oma võimlemisrühmaga mõnel hooldekodu jõulupeol vastas 1 liige.

TÜ Ametiühingu infokanalid, mida kasutavad liikmed kõige sagedamini

 • TÜ Ametiühingu listi kasutab 53 liiget;
 • TÜ Ametiühingu kodulehte kasutab 9 liiget.

Lisa kommentaar

Sinu e-postiaadressi ei avaldata. Nõutavad väljad on tähistatud *-ga

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.