Tartu Ülikooli Ametiühingu esimees Ruth Tammeorg ja juhatuse liige Stefan Groote kohtusid 4. veebruaril Tartu Ülikooli rektori professor Toomas Asseriga.

Sissejuhatuseks tundis Rektor huvi mõlema külalise tausta vastu (loe lisaks TÜ ajakirjas ilmunud artiklit TÜ Füüsika Instituudi välismaistest teadlastest, sealhulgas Stefan Grootest). Samuti soovis rektor teada, kuidas ta Tartu Ülikooli ametiühingule kasulik saaks olla.

Kohtumine algas teadusleppe teemal. Kõneaineks oli ministeeriumite 29.01.2019 ettepanek lisanduva raha protsentuaalseks jagamiseks; ettepanek on tugevalt ettevõtluse poole kaldu (loe lähemalt siit). Rektor oli juba jõudnud tutvuda kohtumispäeval Postimehes ilmunud artikliga „Teadlaste avalik pöördumine peaministri poole: Eesti teadussüsteem on kokkukukkumise äärel ning olukord vajab kohest sekkumist“.

Rektor avaldas oma poolehoidu akadeemiliste ametiühingute korraldatavale teadusleppe toetuskampaaniale sotsiaalmeedias. Kampaaniat korraldavad Akadeemiliste Ametiühingute Nõukogu ja TTÜ Akadeemiline Ametiliit, Eesti Noorte Teaduste Akadeemia ja Teaduskoda koostöös Eesti Ametiühingute Keskliiduga (EAKL).

Siinjuures huvitas rektorit, kuidas toimub TÜAÜ koostöö teiste ülikoolide ametiühingutega. Jutuks tulid ka TÜ töötajate vähene, vaid 42%, töötervishoiuarsti juures käimise ja tööstressi teema.

Teadusleppe toetuskampaania kohta saabub peadselt rohkem infot TÜAÜ Facebooki lehele ja meie kodulehele.

Ootame kõigi aktiivset osavõttu!