https://www.valitsus.ee/uudised/peaminister-kulastab-tartut

Lugupeetud Tartu Ülikooli Ametiühingu liikmed,

Olete oodatud TÜ Ametiühingu üldkoosolekule kolmapäeval, 10. juunil 2020 kell 16-18 Ülikooli 18-139. See ruum on suurem kui varem planeeritu, seega saame istuda hajutatult.

Üldkoosoleku päevakord.

1. TÜ Ametiühingu üldkoosoleku rakendamine.
2. 2019. aasta tegevusaruande, majandusaasta aruande kinnitamine.
3. 2019. aasta revisjonikomisjoni aruande kinnitamine.
4. 2020. aasta liikmemaksude kinnitamine.
5. TÜ Ametiühingu tegevuskava 2020. aastal.
6. TÜ Ametiühingu 2020. aasta eelarve koostamise põhimõtete tutvustamine ja kinnitamine.
7. Tartu Ülikooli juhtkonna poolt 02.03.20 TÜ Ametiühingule saadetud vastuse arutelu.
8. TÜ Ametiühingu juhatuse valimine.
9. Kohapeal algatatud teemad.
10. Koosoleku lõpetamine.

Oma osalemisest palume teada anda hiljemalt 4. juuniks aadressil ruth.tammeorg@ut.ee.

Üldkoosolekul on kavas Tartu Ülikooli juhtkonna poolt 02.03.20 TÜ Ametiühingule saadetud vastuse arutelu, et saata teele uued täpsustavad küsimused. Täpsem info on leitav meie kodulehelt.

Teie abi on väga tarvis kirja teksti koostamisel, et küsida ülikooli juhtkonnalt seda, mis aitab ülikooli paremini, töötajatest hoolides areneda.

Usaldusisikud ja juhatuse koosseis

TÜ Ametiühingu juhatus kutsub üles esitama kandidaate nii TÜ Ametiühingu usaldusisikuks (usaldusisikul on eelisõigus tööle jäämisel koondamise korral) kui juhatuse liikmeks. TÜ Ametiühingu põhikiri sätestab, et juhatusel peab olema 3-7 liiget (sealhulgas esimees).

Ettepanekud on oodatud aadressile ruth.tammeorg@ut.ee.