Foto: Andres Tennus

Alates 29. märtsist toimub igal esmaspäeval kell 12.15 -13.00 Zoomi keskkonnas kaplani vestlusring Tõnu Lehtsaarega. Igas vestlusringis arutletakse konkreetse teema üle. Vestlusring algab lühikese ülevaatega teemast ja sellele järgneb arutelu, kuhu kõik on oodatud aktiivselt osalema. Vestlusringi eesmärk on pakkuda nii uusi teadmisi kui ka õppida üksteise kogemustest erinevate probleemidaga toimetulekul. Esimese vestlusringi teema 29. märtsil oli ÜKSILDUS. Oodatud on kõik asjast huvitatud TÜ töötajad.

Osaluslingi vestlusringidele ja kirjelduse milliste muredega nõustaja-kaplani poole pöörduda leiad TÜ siseveebist

Nõustaja-kaplan religioonipsühholoogia professor Tõnu Lehtsaar oli rektori asetäitja aasta 2018, kui Tartu Ülikooli uuendas kollektiivlepingut ametiühinguga. Kollektiivlepinguga määrati kindlaks, et TÜAÜ esimees kaasatakse ülikooli töövoogu. Töövoog on keskkond, kust käivad läbi kõik ülikoolisisesed õigusaktid nende koostamise faasis ja kus teemast huvitatud osapooled saavad arvamust avaldada. TÜ töövoogu on ligipääs vaid piiratud isikutel, teiste hulgas dekaanidel ja prodekaanidel. Samuti oluline oli, et ülikool oli nõus lepingusse sisse kirjutama mitmeid olulisi (seaduse miinimumnormist paremaid) hüvesid, mida TÜ oma töötajaile juba lühemat või pikemat aega pakub, nt haiguspäevade hüvitamine teisest päevast alates ja palga säilitamine kaitseväe õppekogunemisel osalevale töötajale, kui kaks olulisimat. Hüvede lepinguga fikseerimine on oluline põhjusel, et kui eelnevalt oli tegu hüvedega, mille tööandja oli (oma heast tahtest) ühepoolselt andnud – st tööandja võis need hüved ühepoolselt (olude muutudes) ka ära võtta – siis nüüd on hüvede olemasolu kahepoolselt (TÜ ja TÜAÜ vahel sõlmitud kollektiivlepinguga) kokku lepitud ja töötajal on kindlus lepingus sisalduvaile hüvedele loota ka tulevikus. Vaala lähemalt siin.

Lisa kommentaar

Sinu e-postiaadressi ei avaldata. Nõutavad väljad on tähistatud *-ga

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.