Eestikeelse õppe päästmiseks on tarvis eesti keelt valdavaid doktorante, keda tõmbab akadeemiline karjäär, kirjutab kultuurileht Sirp artiklis “Eestikeelse akadeemilise tööturu kriis” ja näitab kuidas:

Eestikeelse akadeemilise järelkasvu taastemäär on juba aastaid madal (vt joonist 3) – oleme Läti ja Leeduga Euroopa riikidest kõige kehvemas seisus. 2018. aastal oli 11,1% meie akadeemilistest töötajatest 65 või vanemad, vastaval aastal oli uute doktorite arv 244 ning akadeemilisi töötajaid 4352. Taastemäär seega 244 / (0,111× 4352) = 0,51.

Artiklis toodud probleemid resoneeruvad SA Eesti Teadusagentuuri 2018. aastal tellitud uuringuga “Jätkusuutlikud teadlaskarjääri kontseptsioonid ja mudelid Eesti kontekstis: doktorite ja tööandjate seisukohad ja soovitused teaduskirjanduse ja teiste riikide kogemuste valguses“. Uuringus on muuhulgas kokku võetud järgnev:

Samas on teaduskeskkond selline, et töö ülikoolis ei pruugi pakkuda häid arenemisvõimalusi, karjääritee visiooni ega kindlat tööd, pealegi ei võimalda tegeleda huvipakkuva teadustööga vaid sunnib orienteeruma administratiivsele bürokraatiale, mis sunnib otsima rakendust väljapool ülikoole ja akadeemilist teadustööd. Teisalt on väljapool ülikoole võimalik tegeleda teemadega, tempos ja viisil, mis ülikooliteadusega võrreldes on paindlikum, mõjub uuenduslikuna ja atraktiivse tasupaketiga.

Eesti Kõrg- ja Kutsehariduse Kvaliteediagentuuri (EKKA) ettekandest “Kõrghariduse deebet ja kreedit Hindamistulemuste inventuur” saab lugeda õppejõuude olukorra kohta (perioodil 2012-2017) järgmist:

Kitsaskohad:

• Töökoormus
• Töö hindamine
• Enesetäiendamine
• Töötasu
• Teadustöö
• Välisõppejõudude kaasamine
• Mobiilsus
• Doktoritööde juhendajate professionaalsus, efektiivsus ja koormus

„Osade õppejõudude puhul on tõsiseks probleemiks liigne töökoormus. Õppejõudude töökoormus peaks olema ühtlasemalt jaotunud ning jätma piisavalt aega tegeleda erialase teadustegevusega.“

„Teadustöö osakaal õppejõudude koormuses on valdavalt väike. Osade õppejõudude õppetöökoormus ei võimalda neil piisavalt uurimistööle keskenduda, misläbi paratamatult kannatab õppetöö kvaliteet.“

Lisa kommentaar

Sinu e-postiaadressi ei avaldata. Nõutavad väljad on tähistatud *-ga

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.