Olulised lubadused

Töötajaid esindavate organisatsioonide jaoks on oluline, et Tehnikaülikooli vastne rektor Tiit Land rõhutab vajadust töötajate kaasamise järele:

Nii (Tiit) Land, (ülikooli nõukokku kuuluv Gunnar) Okk kui (ülikooli nõukokku kuuluv Maive) Rute tõid oma sõnavõttudes välja vajaduse tuua ülikooli pärast Jaak Aaviksoo läbi viidud reforme stabiilsust, samuti ülikooli pere suuremat kaasamist juhtimisprotsessidesse. Aaviksoo rektoriks olemise aega on kritiseeritud selle kaootilisuse pärast, lisaks on ka Postimees kirjutanud, et viimase viie aasta jooksul on toimunud distantseerumine ülikooli liikmete ja juhtkonna vahel. Tallinna Tehnikaülikooli rektoriks valiti Tiit Land

Landi teine oluline lubadus puudutab teadlaste palga- ja töökohastabiilsust  –  kui projekt lõpeb ja rahastuses või tekib näiteks aastane või kaheaastane auk, siis oleks võimalik projektipõhise rahastamise stabiliseerimiseks mõeldus ülikoolisisesest grandifondist abi saada:

Mis siis, kui üks projekt lõppeb ja teine peaks algama, aga ei alga? Praegu teame, et on palju väga konkurentsivõimelist teadust ja umbes 15 protsenti kõigis valdkondades saab toetuse. Siin on vaja teadlaste pinget maandada. Kui uurimisgrupp on saanud hea hinde, aga jäänud ikkagi joone alla, siis oleks võimalik ka ülikoolist raha taotleda. Selleks on ülikoolil omad võimalused teaduse baasfinantseerimise kaudu – see on ka ainus riigist tulnud raha, mis on viimase viie aasta jooksul kasvanud. Land lubab tehnikaülikoolile kauaoodatud stabiilsust

Ülikoole juhitakse suurettevõtte juhtimise loogikast lähtuvalt

TTÜ rektorivalimised erinevad teistest Eesti ülikoolidest:

Juhtimismudel, mille kohaselt valib rektorit nõukogu, mitte ülikooli akadeemiline töötajaskond, on erandlik küll Eestis, kuid mujal maailmas rohkem levinud. Mudel lähtub loogikast, et ülikool ei erine oma olemuselt suurettevõttest ja seetõttu pole põhjust, miks seda ei võiks ka juhtida nagu suurettevõtet – nõukogu töötab välja strateegia ja määrab juhi, kes hakkab seda ellu viima. Juhtkiri: iseäralised rektorivalimised

Tehnikaülikooli senine juhtimine on saanud ajalehes Postimees avalikku kriitikat ja selle kriitikale on esitanud vastulause endised Tallinna Tehnikaülikooli nõukogu (kuratooriumi) liikmed, kirjutades muuhulgas: 

Muide, TalTechi praeguse juhtimismudeli kohta avaldati arvamust ka 2019. a Euroopa Komisjoni Teaduse ja Innovatsiooni Peadirektoraadi avaldatud eksperthinnangus. Eesti teadus- ja innovatsioonisüsteemi kohta koostatud raportis öeldakse, et vaatamata Eesti ülikoolide juhtimises läbi viidud reformidele 2014. a pole nendes mindud piisavalt kaugele, välja arvatud Tallinna Tehnikaülikoolis, ning teistes ülikoolides kehtivaid juhtimis- ja valitsemispõhimõtteid soovitati ka muuta.

Alates 2019. a sügisest kehtibki analoogne juhtimismudel kõikides Eesti avalik-õiguslikes ülikoolides, Tehnikaülikooli erinevus seisneb ainult rektori valimisel. Vastulause: TalTech on kaasaegselt juhitud ülikool

Töötajaid esindavate organisatsioonide seisukoht

Käsitletud artiklites on viidatud 2015. aastal koostatud Eesti ülikoolide, teadusasutuste ja rakenduskõrgkoolide võrgu ja tegevussuundade raportile (koostaja Gunnar Okk) kui kõrgharisus- ja teadussektoris toimunud ja toimuvate reformide alusele. Lühiülevaade raportist on leitav Novaator.err.ee lehel.

Oluline raporti puhul on, et raportit on kritiseeritud lähtumisest pelgalt turumajanduslikest prioriteetidest (Loomeliitude avalik pöördumine: Oki raportit ei saa võtta haridusreformi aluseks)

Töötajaid esindavad organisatsioonid ei saa nõustuda seisukohtadega, mis viidatud ajakirjandusallikate järgi on juurdumas – et ülikool on (riiklik) äriettevõte ja peaks alluma ennekõike turureeglitele ja korporatiivsele juhtimisloogikale. Teadus ja kõrgharidus on strateegiline sektor, nagu riigikaitse või arstiabi ja ülikoolid peavad olema juhitud vatavalt. Strateegiliste valdkondade allutamise ohtlikkust eelkõige turureegilitele on demonstreerinud koroonakriis, kus üli-efektiiseks reformitud USA haiglasüsteem on kriisiga toimetulekus läbi kukkunud  (vaata nt Bloomberg, the Atlantic).

 

 

Lisa kommentaar

Sinu e-postiaadressi ei avaldata. Nõutavad väljad on tähistatud *-ga

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.