(Maksustatavad) terviseedenduse kulud (massaaž, sport jm töötervishoiuarsti poolt soovitatud tegevused) eurodes 2019. a. seda võimalust kasutanud TÜ struktuuriüksuste kaupa.

2022. aasta kevadel tuleb ülikoolil taas läbida institutsionaalne akrediteerimine ehk välishindamine. Selle käigus hindab Eesti Kõrg- ja Kutsehariduse Kvaliteediagentuur (EKKA) ülikooli juhtimise, töökorralduse, õppe- ja teadustegevuse ning õppe- ja uurimiskeskkonna kooskõla õigusaktide, ülikooli eesmärkide ja arengukavaga. Hinnangu aluseks on ülikooli eneseanalüüsi aruanne ja hindamiskülastuse ajal kogutud teave. Tagasisidet eneseanalüüsi aruande kavandi kohta koguti kuni 29. oktoobrini valdkondadest, ülikooli üliõpilasesinduselt ning nõukogu ja senati ühisistungilt. Samuti said kõik töötajad kavandiga tutvuda ja hinnata, kas kirjapandu vastab nende arusaamisele ülikooli toimimisest.

Tartu Ülikooli Ametiühing tõi oma tagasisides välja:

1. Aruandest ei tule kuidagi välja tegelikku ebakindlat olukorda, kus paljud akadeemilised töötajad peavad selleks, et üldse palka saada, pidevalt projekte taotlema.

2. Terviseedendamise kulude kasutamine on struktuuriüksustes väga erinev ja paljude töötajate jaoks ei ole kättesaadav hüvitis terviseedenduseks (sh sportimiseks), vaata lisatud joonist 2019. a. andmetega struktuuriüksuste kaupa.

3. Aastatel 2016-2020 esitati akadeemilisele sekretärile (lõppinstants, kes lahendab ülikoolis akadeemiliste töösuhete ning võrdse kohtlemise põhimõtetega seotud küsimusi) töötajate poolt 21 kaebust või vaiet, kusjuures pooled neist (11) 2020.aastal. TÜAÜ soovitab esitada ka statistika, kuidas pöördumised lahendati.

4. Projektidest palka saavatel akadeemilistel töötajatel ei ole korrektne täita muid ülesandeid kui projektis ettenähtuid. Kui Tartu Ülikool nõuab akrediteerimisel seda, et akadeemilised töötajad teevad nii õppetööd ja õppetööalast korraldus- ja arendustegevust, teadus-, arendus- ja loometegevust, osalevad ülikooli juhtimises ning institutsionaalses arendamises, ühiskondlikus tegevuses, peab neile selleks maksma põhipalka ülikooli baasfinantseerimise summadest.

Lisa kommentaar

Sinu e-postiaadressi ei avaldata. Nõutavad väljad on tähistatud *-ga

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.