Foto: pixabay.com

Ülikooli töötajatele makstakse ka sel aastal haigushüvitist alates esimesest haiguspäevast (vaata TÜ siseveebis). Otsuse kohaselt makstakse 2022. aasta lõpuni haiguse, vigastuse või karantiini tõttu haiguslehel viibivale töötajale haigushüvitist 1.–5. kalendripäeva eest. Hüvitise suurus on 100% töötaja keskmisest töötasust. Alates kuuendast tööpäevast tasub hüvitise 70% ulatuses Eesti Haigekassa.

Miks hüvitatakse esimene haiguspäev

COVID-19 leevendusmeetmena otsustas Riigikogu taaskord pikendada haiguspäevade hüvitamise skeemi selliselt, et teisest viienda päevani hüvitab kulud tööandja ja kuuendast päevast edasi haigekassa. 1. jaanuarist jõustusid seadusemuudatused, millega pikendatakse haiguspäevade varasemat hüvitamist 2022. aasta lõpuni.
Kordame üle põhjused, miks ülikool hüvitab ka esimese haiguspäeva. Kuni 31.12.2020 kehtinud riikliku korra alusel haigekassa esimest kolme haiguslehe päeva ei hüvitanud. 4.–8. päeva eest tasus tööandja (70% ulatuses) ning alates 9. haiguspäevast haigekassa (70% ulatuses). Sotsiaalmaksuseadus annab tööandjale võimaluse sotsiaalmaksuvabalt hüvitada ka teise ja kolmanda kalendripäeva kuni 100% töötaja keskmisest töötasust ning seda võimalust ülikool ka kasutas, mistõttu töökorra punkti 121 alusel makstakse töötajale haigushüvitist 2.-8. kalendripäeva eest 100% ulatuses keskmisest töötasust. Riikliku ajutise skeemi järgi maksab aga tööandja 2.-5. päeva eest (tuleb maksta vähemalt 70%, aga võimalik on sotsiaalmaksuvabalt maksta ka 100%) ning sealt edasi maksab haigekassa 70%.
Ülikoolis tekib riigi otsusega seoses olukord, kus ülikooli töötajad võrreldes kehtiva korraga rahaliselt kaotavad (2.-8. päeva eest 100% vs 2.-5. päeva eest 100%). Tartu Ülikooli Ametiühinguga sõlmitud kollektiivlepingu punkt 11.4 annab töötajatele sama lubaduse, mis töökord: „Ülikool maksab haigestumise või vigastuse tõttu haiguslehel viibivale töötajale haigushüvitist teise kuni kaheksanda kalendripäeva eest. Hüvitise suurus on 100 protsenti töötaja keskmisest töötasust.” Selleks, et tagada riigi ajutise skeemi ning ülikooli töökorra ning kollektiivleppe kooskõla, hüvitab ülikool töötajatele esimese haiguslehe päeva koos kõigi tööandja maksudega, mis kompenseerib 6.-8. päeva eest ülikooli lubatud 100% ja haigekassa poolt makstava 70% vahe.

Projektisõltuvus on probleemiks võrdsel kohtlemisel

Siinjuures tuleb tähele panna, et kuna ülikool võtab töötajatelt omavastutuse esimese haiguspäeva eest, tuleb arvestada, et selle eest makstav hüvitis maksustatakse kõigi tööjõumaksude, sh sotsiaalmaksuga. Töötajate puhul, kelle töötasu (koos kõigi hüvitistega) on seotud mõne teadusprojektiga, tuleks pidada silmas asjaolu, et esimest päeva loetakse abikõlbmatuks kuluks, millele tuleb leida mõni muu rahastamisallikas.

Lisa kommentaar

Sinu e-postiaadressi ei avaldata. Nõutavad väljad on tähistatud *-ga

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.