Näiteks ei pidanud TÜAÜ õigeks, et edutatav peab edutamisega kaasneva palgatõusu tervikuna katma enda poolt taotletud projektidest. TÜ jäi seisukohale, et selline kriteerium on põhjendatud, sest edutamise korral hinnatakse ka töötaja edukust TAL-tegevuseks vajalike vahendite taotlemisel.… Loe veel


Eesti suurimad haridus- ja teadussektori töötajate ja üliõpilaste esindusorganisatsioonid, sõlmisid äsja ühise haridusleppe, milles toodi välja 5 kõige põletavamat probleemi Eesti haridusmaastikul, mis vajavad kohest sekkumist. Ootame leppega liituma erakondi, koolide ja kõrgkoolide esindajaid ning koostajate ringi mittekuulunud töötajaskonda esindavaid organisatsioone!… Loe veel


Tartu Ülikooli Ametiühing tunnustab edutamise võimaluse sisse seadmist. See annab töötajatele suurema kindlustunde ning vähendab avalike konkurssidega seotud probleeme nii töötaja kui ülikooli jaoks. Siiski küsib TÜAÜ seejuures ka kriitilisi küsimusi kavandatavate muudatusete kohta. Loe, mida täpsemalt.… Loe veel