Akadeemilised ametiühingud leiavad, et probleemide lahendamisesse, mille jaoks eelnõu väljatöötamine on algatatud, panustaks suuresti see, kui saavutada akadeemiliste töötajate palgastabiilsus ja töökohakindlus. Samuti akadeemilise vabadus tagamine viib Eesti teadust edasi. Samuti, töövahendite, (põhi)palga ja töötaja haigestumisel asendaja leidmine on tööandja kohustused, mitte töötaja kohustused.… Loe veel


Eelnõu pakub alternatiivina välja, et sarnaselt kõrghariduses rakendatule lepitakse asutusega kokku asutuse kohustused ja nende täitmiseks määratav toetus, läbirääkimiste käigus lepitaks muuhulgas kokku selles, kui suur osa tegevustoetusest läheb akadeemiliste töötajate töötasudeks.… Loe veel


Reedel 11.06 konverents Eest kõrghariduse tuleviku ja tudengidemokraatia teemadel. Samuti reedel 11.06 õigushariduse valuküsimuste, mis on universaalselt äratuntavad kogu Eesti kõrghariduses, lahkamine – näiteks “Õigusharidus – avalik ülesanne või vabaturuteenus”.… Loe veel