Selliste uuringute läbiviimine on väga oluline. TÜAÜ on akadeemiliste töötajate tööstressi ja ületöötamise probleemile juhtinud tähelepanu mõnda aega. Ka ülikool võtab teemat tõsiselt. Esitage oma küsimused uuringute koostajatele ja võtke osa uuringuid tutvustavast seminarist!… Loe veel


Ülikoolide akadeemilised ja mitteakadeemilised töötajad toetavad õpetajate palganõudmisi, sest haridussüsteem on tervik. Samuti sõnamurdlikkus ühe suhtes näitab, et ka teistele antud sõna murdmine võib tulevikus juhtuda. Akadeemiale antud lubadused (hoida teadusrahastust ja suurendada kõrgharidusrahastust) olid sügisel riigieelarve koostamise käigus löögi all, kuid pääsesid kärpekääridest.… Loe veel