Riigikogu kultuurikomisjon keskendub täna kell 14 algaval avalikul istungil kõrghariduse rahastamise võimalustele ja erinevate rahastamisvalikute mõjudele. Kultuurikomisjoni esimees Aadu Must ütles, et Eesti kõrghariduse jätkusuutlikkus on hädavajalik, kuid milline rahastusviis on selle tagamiseks parim, vajab alles läbikaalumist.… Loe veel


Tartu Ülikooli õigusaktide menetlemise töövoos läbis aprilli lõpus menetlemise õigusakt “Akadeemiliste töötajate töösuhteid käsitlevate senati määruste muutmine”, millega ülikool garanteerib nooremteaduritele palgaeeskirjas toodud nooremteaduri miinimumpalga, mis 2022. aastal on täiskoormusega töötades 1550 eurot.… Loe veel


Kohtumisel oli kõneks akadeemiliste töötajate palgastabiilsus, vähendamaks projektisõltuvust ülikoolis, samuti üliõpilaste toimetulek. Tutvustasime rektoritele akadeemiliste ametiühingute seisukohta, et praegusesse teadus- ja arenduskorralduse seaduse eelnõusse on tarvis lisada (süsteemitoetusena) ka ülikoolide töötajate palgad selles mahus, kuidas ülikoolid ise on määranud enda sõlmitud töölepingute ja astmepalkadega.… Loe veel