Eestikeelse õppe päästmiseks on tarvis eesti keelt valdavaid doktorante, keda tõmbab akadeemiline karjäär, kirjutab kultuurileht Sirp. Artiklis toodud probleemid peegelduvad vastu ka teistest analüüsidest. … Loe veel


Koolituste eesmärgiks on anda osalejatele täiendavaid digioskusi kontoritöö, koostöö, kommunikatsiooni ja küberturbe teemadel. Koolitusprogrammi eestvedajaks on Ametiühingute Keskliit (EAKL) ja läbiviijaks BCS Koolitus. Google.org toetab koolituste läbiviimist 125 000 euroga.… Loe veel


Näiteks ei pidanud TÜAÜ õigeks, et edutatav peab edutamisega kaasneva palgatõusu tervikuna katma enda poolt taotletud projektidest. TÜ jäi seisukohale, et selline kriteerium on põhjendatud, sest edutamise korral hinnatakse ka töötaja edukust TAL-tegevuseks vajalike vahendite taotlemisel.… Loe veel